Corperate governance
Beheersen van operationele processen

Governance is het systeem waarmee een organisatie wordt bestuurd 

De structuren, verdeling van taken en bevoegdheden, de strategie, het beleid en de processen en interne controle functies

Het omvat ook de relatie met de belangrijkste belanghebbende bij de onderneming, zoals aandeelhouders, werknemers, leveranciers, , klanten, belangen groepen, kapitaal verschaffers, de overheid en de maatschappij als geheel.

Van een financiële professional wordt verwacht dat ze een ondersteunende rol ten aanzien van besluitvorming operationele efficiëntie en waarde creatie vervullen.

Naast solide administratie vaardigheden moeten ze kennis van de branche, leidinggevende capaciteiten en management expertise hebben

Een financial is medeverantwoordelijk voor de financieel economische berichtgeving.
De besluitvorming over belangrijke investeringen en desinvesteringen en het realiseren van de strategieën van de onderneming

Dit houd in dat er een balans moet worden gezocht tussen de wet en regelgeving en de kosten en baten afweging


 

 

 
Enkele punten uit de governance code

Waarde creatie moet continu zijn en van betekenis voor de lange en korte termijn doelstelling

Integriteit en kwaliteit van de financiële verslalegging spelen een belangrijke rol

Risico beheersing door risico management 

Effectief bestuur wordt bepaald door de cultuur van de onderneming 

De onderneming bepaald zelf welke normen en waarden ze uitdragen

Een eenvoudig en transparant beloningsbeleid en een heldere en inzichtelijke verantwoording

De eisen aan kwaliteit moeten in lijn zijn met de aanbeveling van de Europese unie 
Comments