boete
Ambtshalve aanslag

Als u de aangifte inkomstenbelasting of vpb niet op tijd indient dan krijgt u een 
herinnering en daarna nog een aanmaning als u binnen de termijn nog steeds geen aangifte heeft gedaan dan krijgt u een verzuim boete en een ambtshalve aanslag  Naheffingsaanslag btw en loonheffing

Als u geen aangifte doet voor de btw en loonheffing dan maakt de belastingdienst een schatting en u krijgt een boete voor te laat 
aangifte doen 

Als u de aangifte niet op tijd betaald krijgt u een boete voor te laat betalen


Hoogte boete

Als u niet op tijd aangifte doet voor de inkomstenbelasting dan is de 
boete € 369 als u vaker verzuimt kan de boete oplopen tot € 5.278

Als u voor vpb geen aangifte doet is de boete € 2.639 de hoogte van 
de boete kan oplopen tot € 5.278

 


 


 

 

 
Hoogte vergrijp boete

Opzet of grove schuld

Bij opzet bedraagt de boete 50% van de verschuldigde belasting 

Bij grove schuld is dat 25% 

Als u opzettelijk inkomen uit sparen en beleggen niet heeft opgegeven 
is de boete 150 %


Bezwaar

U hebt 6 weken om bezwaar te maken tegen een boete of een aanslag 
en 6 weken om in beroep te gaan tegen een uitspraak op een bezwaar
Comments