Bedrijfsovername en fusieMaak bij een fusie een doordacht integratie plan voor dat je beslist

Een fusie is het samengaan van twee onafhankelijke entiteiten

 Slaag en faal factoren bij bedrijfsovername en fusie

Valkuilen

 • Overmoed bij management
 • Stroeve implementatie
 • Toename bureaucratie
 • Te veel rompslomp
 • Interne concurrentie
 • Cultuur verschillen

Voordelen

 • Overlevingskans wordt groter
 • Continuïteit is gewaarborgd
 • Een fusie moet meerwaarde creëren
 • Meer draagvlak

Voorwaarden

 • Er moet synergie zijn opgeven van territorium
 • Machtsbalans tussen fusiepartners moet goed zijn
 • Het denken moet constructief zijn(human Dynamics)

Welke waarden neem je over, bestuur, markt, distributie kanalen, processen en netwerken


Strategie is de essentie van een organisatie missie, visie en kern waarden

Kracht door samen werken en de zaken simpel houden 
eenvoud, transparantie en innovatie
Meer persoonlijk contact, elkaar ergens op aanspreken is de motor
Ontwikkel oplossingsgericht werken


 • Tunnel visie en groeps denken leiden tot blunders
 • Te grote afstand tussen beleid en uitvoering
 • Tempo van verandering

Besluitvorming wordt meer en meer een dynamisch proces van experimenteren en leren, door een intensievere afhankelijkheids keten en de druk van snellere veranderingen

Stappen in besluitvorming
 • beeldvorming
 • oordeelsvorming
 • besluitvorming
 • intuïtief, macht of afwachten
Beter een klein stapje in de goede richting dan verdwalen door te grote beslissingen

Creativiteit en diversiteit, denken en doen komen samenVoor wat voor keuzes kom je te staan

Behoud van posten bestuurders, open houden van vestingen, zelfstandig blijven van 
bepaalde onderdelen, kosten besparing, verbetering dienstverlening

Welke aanpak, geruststellend of proactief

 • Startstructuur en benoemingen
 • Bevoegdheden en verdeling
 • Besturingsconcept
 • Plannen en control cyclus (koers houden)
 • Overleg structureren en afstemmen op doelgroep
 • Project organisatie
Visie op de toekomst wat wil je bereiken en wat is de meerwaarde

Goed gevoel, informatie en strategie

Due diligence financieel boeken onderzoek

Juridische procedures en de vraag of we er verstandig aan doen

Sociaal plan informatie op hoofdlijn en minder en informatie op detail niveau

Het gaat om levens vatbaarheid dus doelbewust gekozen hoofd zaken

Verticale integratie, twee waarden in de bedrijfskolom samenvoegen
Horizontale integratie uitbreiding van bedrijfsactiviteit naar andere bedrijfskolom

Veel voorkomende fouten

 • maak je plan volledig
 • activiteiten die essenteel van elkaar verschillen moet je naast elkaar laten 
            voorbestaan
 • bestaande problemen komen weer terug
 • IT-integratie voldoende capaciteit
 • de nadruk licht te eenzijdig bij de financiële voorbereiding 
 • hou de spirit in leven
 • cultuur verschillen, ongewenst gedrag leidt tot problemen
Mensen maken het werk kennis en informatie voorziening 

Bepaal de organisatie cultuur die het beste past bij de strategie

Strategie zorgt voor draagkracht

- aanpak, principes, regels

- een plan om de doelstellingen te realiseren
- het beleid en de aanpak om dit te realiseren
- een plan van inzet van mensen en middelen om de visie en missie te realiseren
Zonder talent sta je als manager met lege handen Comments