Afschrijven


Afschrijving

Een te grote uitgaven in een keer afschrijven zou te hard drukken op het resultaat
Daarom is het wettelijk verplicht de kosten over meerdere jaren te verspreiden 
Het bedrijfsmiddel en de initielekosten moeten geactualiseerd worden op de balans

Mogelijkheden van afschrijven 

  • lineair 
  • lineair tot restwaarde
  • degressief naar lineair
  • degressief vast percentage van de boekwaarde
  • vast afname bedrag 
  • normale annuïteiten methode 
  • gebaseerd opgebruik/prestatie

U moet afschrijven op een bedrijfsmiddel met een aanschafwaarde boven de 
€ 450 u mag maximaal 20% op de aanschafkosten afschrijven

Voor goodwill maximaal 10%

Lineaire afschrijving met restwaarde is een aanschaf waarde min de restwaarde
 gedeeld door de economische levensduur

Lineaire afschrijving met restwaarde is aanschafwaarde min de rest waarde gedeeld 
door de economische levensduur 

Economische levensduur is de duur dat het bedrijfsmiddel economisch nut heeft voor 
de onderneming tot dat het bedrijfsmiddel volledig versleten is

Technische levensduur is de periode tot dat het bedrijfsmiddel volledig versleten is

De technische levensduur is vaak  langer dan de economische levensduur

Bij degressieve afschrijving schrijf je af met een vast percentage van de boekwaarde

Afschrijving bedrijfspand

U mag alleen afschrijven over het deel dat u voor uw onderneming gebruikt
U mag niet afschrijven over grond
U schrijft af over de aanschafwaarde van het pand inclusief de aankoopkosten 
in of exclusief btw 

U mag de aankoopkosten ook rechtstreeks als kosten boeken

Bij de aankoop van een bedrijfspand dat langer dan 2 jaar in gebruik is hoeft u geen btw te berekenen

Bij een nieuw pand moet u wel btw betalen. Een bouwterrein is inclusief btw 
of u moet het van een particulier kopen

Hoogte afschrijving

Aanschaf waarde verminderen met de waarde van de grond rekening houdend  
met de restwaarde en de gebruiksduur

Dit kan alleen als 

  • de boekwaarde van pand hoger is dan 50% van de woz waarde
  • jaarlijkse afschrijving niet hoger is dan verschil tussen 
           boekwaarde en bodenwaarde 

Bodemwaarde, 
voor een gebouw in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% 
van de woz waarde voor een gebouw dat u verhuurt is de bodemwaarde gelijk aan de woz waarde

De investeringsaftrek geld alleen voor het pand en niet voor de grondComments