Úvod

Spolubratři! 

Nová verze Knihovny je na adrese: www.prokneze.cz

Vítejte v knihovně materiálů pro nás kněze. 
Katalogy Vám umožní rychlou orientaci v knihovně. 
Nebo využijte vyhledávacího pole vedle záhlaví.
Knihovna se bude zaplňovat především díky Vaší ochotě podělit se o materiály, 
které jste vytvořili pro svoji potřebu ve farnostech. 
Prosím, podělte se o svou práci. 
Díky. P. Petr Hofírek

Materiály zasílejte na e-mail: pehobr@gmail.com

Spolubratři, prosím o vyplnění následující krátké ankety. Díky.