ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานวิชาการ

สถิติผู้เยี่ยมชม


           ข่าวประชาสัมพันธ์          

ตารางเรียนนิสิตชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
  
 คลิก ที่นี่ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ


นางสาวกาญจนา บัวดอก
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ


หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


นางสาวภูริชญา อินทร์เนตร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ