ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานวิชาการ

สถิติผู้เยี่ยมชม


           ข่าวประชาสัมพันธ์          

ตารางเรียนนิสิตชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
  
 คลิก ที่นี่ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีรองผู้อำนวยการด้านวิชาการ


นางสาวกาญจนา บัวดอก

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


นางสาวยุพาภรณ์ พรมมานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ