ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสถิติผู้เยี่ยมชม

         ข่าวประชาสัมพันธ์       


ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและนวัตกรรม


ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม


นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม