ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสถิติผู้เยี่ยมชม

         ข่าวประชาสัมพันธ์       

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและนวัตกรรมภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและนวัตกรรมหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม


นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม