ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานบริการวิชาการ


สถิติผู้เยี่ยมชม


         ข่าวประชาสัมพันธ์        

ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีรองผู้อำนวยการด้านวิชาการนางสาวจิราภรณ์ โยวทิตย์

รองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ


นางสาวปิยะนุช ทิมคร

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ