ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานบริการวิชาการ


สถิติผู้เยี่ยมชม


         ข่าวประชาสัมพันธ์        

ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการ


นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง
รองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ


นางสาวปิยะนุช ทิมคร
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ