งานพัฒนานักศึกษา
งานสวัสดิการนักศึกษาGoogle Calendar


สถิติผู้เยี่ยมชม


ข่าวประชาสัมพันธ์- รับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมส่งกระทงเข้าประกวด ในกิจกรรมวันลอยกระทง:โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภทสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม 
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กิจกรรม BIG CLEANING DAY
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ตึกอำนวยการ สนาม โรงงานยา หอพักนักศึกษา  และพื้นที่หน้าวิทยาลัย 
    รายละเอียดเพิ่มเติม


 
การตรวจหอพักนักศึกษา
ด้วยคณะกรรมการ หน้าบ้าน น่าอยู่ น่าดู น่ามอง ดำเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักที่อยู่อาศัย 
จึงจะทำการ ตรวจเยี่ยมหอพัก นักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุง
พัฒนา และสรรหาห้องพักดีเด่น
ต่อไป
       

ประมวลภาพกิจกรรม


วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในกิจกรรมมีการประกวดการประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจและส่งกระทงเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะมีส่วนช่วยปลูกฝัง บ่มเพาะให้เยาวชนรุ่นใหม่ เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบต่อกันมา และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
รายละเอียดเพิ่มเติม.....โครงการสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครู และต่อเทียนภูมิปัญญาครั้งที่๑๐
 วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พร้อมด้วยศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา ...

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจิตอาสาหมอยาร่วมใจ ครั้งที่๒ จังหวัดสกลนค
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เดินทางไป รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดกิจกรรมบำบัด อาหารชีวจิต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สร้างความสุข แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย... 
                                                                                       
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

WELCOME
DIVISION OF STUDENT AFFAIR 

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


นางสาวพัชรี ประทุมแย้ม
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา


http://www.acttm.ac.th
http://www.pi.ac.th