ספרית קבצים

Ċ 2.pdf
הצג הורד
  182k גירסה 1 22 בינו׳ 2011, 02:04 רנדה נכד
ĉ מבחןמיצב2.doc
הצג הורד
  331k גירסה 1 3 בפבר׳ 2012, 09:35 נאיפה משלב
ĉ מבחןמיצבלדוגמה.doc
הצג הורד
  197k גירסה 1 1 בפבר׳ 2012, 00:56 נאיפה משלב
ĉ اختبار الكسور - 2014.doc
הצג הורד
  435k גירסה 1 23 בפבר׳ 2014, 13:28 רים סמעאן
ĉ اختبار للثالث 20124-اعداد حتى 1000+علامات القسمة.doc
הצג הורד
  563k גירסה 1 23 בפבר׳ 2014, 02:26 רים סמעאן
ĉ اختبار للصف الثالث-تصنيف المثلثات 2014.doc
הצג הורד
  389k גירסה 1 31 במרץ 2014, 11:59 רים סמעאן
ć الاعداد الأوليَّة - مراجعة.ppt
הצג הורד
  4559k גירסה 1 23 בפבר׳ 2014, 02:31 רים סמעאן
ĉ الزاوية القائِمة - ورقة عمل.doc
הצג הורד
  160k גירסה 1 15 בנוב׳ 2013, 23:07 רים סמעאן
ĉ الزاوية القائِمة - ورقة عمل.docx
הצג הורד
  74k גירסה 1 15 בנוב׳ 2013, 23:06 רים סמעאן
ĉ المبنى العشري-الفصل الاول 2013.doc
הצג הורד
  1097k גירסה 1 13 בנוב׳ 2013, 00:33 רים סמעאן
ĉ المستقيمات المتعامدة والمتوازية للصف الثالث.doc
הצג הורד
  443k גירסה 1 26 במרץ 2014, 13:12 רים סמעאן
ć المستقيماتالمتوازيةوالمتعامده.ppt
הצג הורד
  1458k גירסה 2 30 במרץ 2014, 03:08 רים סמעאן
ĉ المواد الطلوبة لامتحان الثوالث-فصل اول.doc
הצג הורד
  69k גירסה 1 22 בנוב׳ 2013, 23:58 רים סמעאן
ĉ تقييم للثالث-فصل اول-2013.doc
הצג הורד
  206k גירסה 2 3 בדצמ׳ 2013, 11:56 רים סמעאן
ĉ تمارين للمراحعة-الفصل الأول-رابع.doc
הצג הורד
  187k גירסה 1 23 בנוב׳ 2012, 07:51 רים סמעאן
ĉ علاماتالقسمة.docx
הצג הורד
  222k גירסה 1 28 במאי 2011, 11:47 משתמש לא ידוע
ĉ علامات قابلية القسمة-ورقة عمل ثالث.doc
הצג הורד
  91k גירסה 1 27 בינו׳ 2014, 11:13 רים סמעאן
ĉ قانون التوزيع.docx
הצג הורד
  114k גירסה 1 26 במרץ 2014, 13:08 רים סמעאן
ĉ مادةامتحانالحساب.docx
הצג הורד
  14k גירסה 1 1 בדצמ׳ 2011, 03:29 רים סמעאן
ĉ مواعيد امتحانات الرَّياضيات للنِّصف الأول.doc
הצג הורד
  87k גירסה 1 23 בנוב׳ 2013, 13:26 רים סמעאן
 excel
 photos
ą
لوحةالكسور.jpg
הצג הורד
  515k גירסה 2 31 בינו׳ 2012, 13:19 רים סמעאן
 ppt
ć numbers-hebrow.pps
הצג הורד
  286k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 10:03 משתמש לא ידוע
ć الأشكالالرباعية.ppt
הצג הורד
  475k גירסה 2 12 בינו׳ 2011, 22:27 נאיפה משלב
ć التماثلالإنعكاسيفيالاشكالالرباعية.pptx
הצג הורד
  158k גירסה 2 24 במאי 2011, 23:39 משתמש לא ידוע
ć التماثلالإنعكاسيوالدورانيفيالمثلثات.pptx
הצג הורד
  111k גירסה 2 19 במאי 2011, 11:59 משתמש לא ידוע
ć الضفدعالصغير.pps
הצג הורד
  310k גירסה 2 8 במרץ 2011, 10:17 משתמש לא ידוע
ć الكسور - شريحة.ppt
הצג הורד
  2415k גירסה 2 30 במרץ 2014, 02:45 רים סמעאן
ć تصنيفالمثلثاتبحسبالاضلاعوبحسبالزوايا.pptx
הצג הורד
  225k גירסה 2 24 במאי 2011, 11:22 משתמש לא ידוע
ć مسابقةفيجدولالضرب.pps
הצג הורד
  457k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 12:15 משתמש לא ידוע
 word
ĉ أخطاءفيجدولالضرب.docx
הצג הורד
  18k גירסה 2 11 במרץ 2011, 11:06 משתמש לא ידוע
ĉ أزهارالمربعالسحري.docx
הצג הורד
  45k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 11:39 נאיפה משלב
ĉ إختبارحسابلصفوفالرَّوابع-الضربوالتوزيع.doc
הצג הורד
  174k גירסה 3 27 במרץ 2011, 13:52 משתמש לא ידוע
ĉ إختبار-كسور-الجزءالاول2011.docx
הצג הורד
  941k גירסה 2 2 במרץ 2011, 11:40 משתמש לא ידוע
ĉ إختبارهندسة-محيطومساحة2011.docx
הצג הורד
  377k גירסה 3 3 באפר׳ 2012, 03:21 רים סמעאן
ĉ إمتحانتشخيصللصفالرابع-الموادالمطلوبة.doc
הצג הורד
  69k גירסה 2 1 באפר׳ 2011, 11:34 משתמש לא ידוע
ĉ إمتحانحسابللرواع-القسمة-نموذج.docx
הצג הורד
  24k גירסה 2 9 ביוני 2011, 03:33 משתמש לא ידוע
ĉ إمتِحان حِساب وهندسة-فصل 3-2013.docx
הצג הורד
  224k גירסה 2 29 במאי 2013, 22:50 רים סמעאן
ĉ اختبارحساب-الكسوررابع.doc
הצג הורד
  92k גירסה 2 14 בפבר׳ 2011, 11:17 משתמש לא ידוע
ĉ اختبار للثالث-ترتيب العمليّات الحسابية.docx
הצג הורד
  127k גירסה 2 5 באוק׳ 2013, 11:17 רים סמעאן
ĉ اختبار هندسة-تماثل للصف الرابع2012.docx
הצג הורד
  71k גירסה 2 3 באפר׳ 2012, 03:17 רים סמעאן
ĉ اختبارهندسة-مثلثاتللصفالثالث.docx
הצג הורד
  215k גירסה 2 8 בפבר׳ 2012, 07:18 רים סמעאן
ĉ اعدادحتى1000-إختبار2012.docx
הצג הורד
  182k גירסה 2 6 בפבר׳ 2012, 23:34 רים סמעאן
ĉ اعدادوعمليات.doc
הצג הורד
  121k גירסה 2 3 בפבר׳ 2011, 08:57 נאיפה משלב
ĉ الاعدادالاولية-ورقةعمل2).doc
הצג הורד
  48k גירסה 2 28 במרץ 2011, 13:14 משתמש לא ידוע
ĉ الاعدادالاولية-ورقةعمل).doc
הצג הורד
  81k גירסה 4 16 במאי 2012, 02:45 רים סמעאן
ĉ التَّماثل-شرح.doc
הצג הורד
  83k גירסה 2 19 במאי 2011, 12:37 משתמש לא ידוע
ĉ الجمع والطرح العامودي-ورقة عمل.docx
הצג הורד
  53k גירסה 2 26 בספט׳ 2012, 03:23 רים סמעאן
ĉ الضَّرب العامودي بمنزلتين-ورقة عمل.docx
הצג הורד
  82k גירסה 2 18 במרץ 2013, 11:55 רים סמעאן
ĉ الضربالعمودي–الضرب في رقم واحد.doc
הצג הורד
  82k גירסה 2 10 במרץ 2013, 10:53 רים סמעאן
ĉ الغاز.docx
הצג הורד
  13k גירסה 2 13 בפבר׳ 2011, 11:08 משתמש לא ידוע
ĉ الكسور20الخامس[1].doc
הצג הורד
  88k גירסה 2 16 בפבר׳ 2011, 01:32 רנדה נכד
ĉ الكسورالبسيطة-تلوين.doc
הצג הורד
  93k גירסה 3 13 בפבר׳ 2011, 10:40 משתמש לא ידוע
ĉ المحيطوالمساحة-اختبارهندسةللصفالرابع.doc
הצג הורד
  118k גירסה 2 14 בפבר׳ 2011, 11:27 משתמש לא ידוע
ĉ المحيط-ورقةعمل-متاهة.doc
הצג הורד
  82k גירסה 2 13 בפבר׳ 2011, 11:24 משתמש לא ידוע
ĉ امتحان20فصلي20للخامس20الفصل201[1].doc
הצג הורד
  205k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 04:00 נאיפה משלב
ĉ امتحاناعدادطبيعةوكميةجزئيةفصل1.doc
הצג הורד
  126k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 11:09 נאיפה משלב
ĉ امتحانحسابللصفالرابعالفصل1شهري.docx
הצג הורד
  128k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 10:59 נאיפה משלב
ĉ امتحانشهريفصل1للخامس.docx
הצג הורד
  26k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 11:03 נאיפה משלב
ĉ امتحانللصفالثالث-المبنىالعشري.doc
הצג הורד
  80k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 10:19 נאיפה משלב
ĉ امتحان هندسة-محيط ومساحة 2013.docx
הצג הורד
  260k גירסה 2 10 במרץ 2013, 11:04 רים סמעאן
ĉ تمارين مساعدة لامتحان نهاية الرابع-أعداد وعمليات.docx
הצג הורד
  71k גירסה 2 12 במאי 2012, 11:10 רים סמעאן
ĉ تمارين مساعدة لامتحان نهاية الرابع-أهندسة.docx
הצג הורד
  72k גירסה 2 12 במאי 2012, 10:55 רים סמעאן
ĉ تمارين مساعدة لامتحان نهاية الرابع-كسور.docx
הצג הורד
  159k גירסה 2 12 במאי 2012, 10:58 רים סמעאן
ĉ شجرةالكرز.doc
הצג הורד
  347k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 09:36 נאיפה משלב
ĉ عمليةالقوة.docx
הצג הורד
  39k גירסה 2 2 במאי 2011, 01:22 משתמש לא ידוע
ĉ عيدالشجرةوالحساب.docx
הצג הורד
  112k גירסה 3 13 בינו׳ 2011, 11:34 נאיפה משלב
ĉ فعاليةفيالهندسهمضلعات.doc
הצג הורד
  48k גירסה 2 13 בינו׳ 2011, 10:13 נאיפה משלב
ĉ قصةقصيرةعنالأعدادالصحيحة.doc
הצג הורד
  28k גירסה 2 13 בפבר׳ 2011, 12:16 משתמש לא ידוע
ĉ مادةامتحانالثالث-كتاب9-اعدادحتى200.docx
הצג הורד
  15k גירסה 2 28 בינו׳ 2012, 09:35 רים סמעאן
ĉ مادةامتحانالروابع-حسابوهندسة.docx
הצג הורד
  18k גירסה 6 14 בפבר׳ 2011, 05:10 משתמש לא ידוע
ĉ مادة امتحان الهندسة-الكسور.docx
הצג הורד
  82k גירסה 2 2 במרץ 2012, 11:31 רים סמעאן
ĉ مادةامتحانالهندسةللصفالثالثب.docx
הצג הורד
  14k גירסה 2 4 בפבר׳ 2012, 11:02 רים סמעאן
ĉ مراجعة-اعدادحتى1000.docx
הצג הורד
  110k גירסה 2 29 בינו׳ 2012, 23:44 רים סמעאן
ĉ مواد لإختبار الحساب للرابع- الفَصل الأول.docx
הצג הורד
  40k גירסה 4 10 בדצמ׳ 2013, 10:56 רים סמעאן
ĉ نكتفيالحساب.doc
הצג הורד
  77k גירסה 2 13 בפבר׳ 2011, 11:32 משתמש לא ידוע
ĉ ورقة عمل - تقريب الأعداد.docx
הצג הורד
  126k גירסה 4 18 בנוב׳ 2013, 11:31 רים סמעאן
ĉ ورقةعمل-قانونالتوزيع.docx
הצג הורד
  27k גירסה 2 11 במרץ 2011, 10:40 משתמש לא ידוע
 סרטונים
č
جدولال9.wmv
הורד
  2155k גירסה 2 2 במרץ 2011, 04:03 משתמש לא ידוע
Comments