דפי עבודה*

עברית יסודי

الملفשיעורים מתוקשביםزاوية اللغة العبرية
מערך שיעור+ דף עבודה פיירוז
הנחיות לשיעורים מתוקשבים  לומדים עברית בכיף

כיתה ב'

קובץ קובץ 

בחינה  בנושא האותיות לכיתה ב' שליש ראשון 2010

  מבחן עברית דוגמה כיתה ב'  מבחן כיתה ב

כיתה ג'

קובץ קובץ 
  מבחן כיתה ג'מבחן שפה עברית לכיתה ג'- שליש 1 , 2010

 

כיתה ד'

קובץמבחניםקובץדפי עבודה
בחינה בשפה העברית לכיתה ד- שליש ראשון 2010מילות שאלה
  הרועה והזאב כיתהיחיד רבים
שם המספר
נטיית פעלים- יחיד רבים
תואר וחיבור משפטים

 

כיתה ה'

קובץמבחניםקובץדפי עבודה
בחינה בשפה העברית לכיתה ה'- שליש ראשון 2010
מבחן בהבנת הנקרא ולשון הברדלס שליש ב 2010בניין פעל ונפעל דך עבודה לכיתה ו
 שם המספריחיד רבים- שם המספר
האוצר היקר ביותרמילות יחס- שם המספר
העורב והנץ דף עבודה בהבנת הנקראשם המספר- מילות יחס

כיתה ו'

קובץמבחניםקובץדפי עבודה

בחינה לכיתה ו שליש ראשון- 2010

כלי חרס סדוק מבחן מבחן בהבנת הנקרא ולשון אמצע שליש ראשון 2009הסמיכות
איזהו עשיר השמח בחלקוו' החיבור ונטיית פעלים
יחיד רבים
משפטים עבר ועתיד
ניתוח פעלים- שם עצם
שם המספר
תרגול בניינים

תוצרי הלומדים

קובץ 
נורא סאדר- כיתה ד
ג'וליאנה ורנין- כיתה ה
מישל- כיתה ו
Comments