เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ :: กับห้องสมุดที่ไม่มีวันหยุดบริการ


gg.gg/2learn

บทเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 จากโครงการ OTPC และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จากสื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://goo.gl/wkM2kz

แบบเรียนภาษาไทยออนไลน์ ในรูปแบบหนังสืออิล็กทรอนิกส์ (eBook) เสมือนจริง ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารเทศเทศแห่งยุคศตวรรษที่ 21

http://webhtml.horhook.com/

ข้อมูลเว็บไซต์ ฮ.ฮูก ดอทคอม เวอร์ชั่นเก่า ยังอยู่ครบที่นี่