Ta kontakt med oss genom att mejla till  "info@abclogopedtjanst.se" eller ring till en av våra logopeder.

Anne-Charlotte Bergkvist Akehurst

leg.logoped

verksamhetschef

specialitet: dyslexi, skolbarn med tal- och språkstörningar

engelska, svenska

tel: 070-377 74 51

anne-charlotte@abclogopedtjanst.seCarolina Rydin

leg.logoped

verksamhetschef

specialitet: barn med sen tal- och språkutveckling

tel 070-844 02 14

carolina@abclogopedtjanst.se


Jenny Christoffersson

leg. logoped

specialitet: barn med sen tal- och språkutveckling

tel 072-217 93 67

jenny@abclogopedtjanst.seSofia Lindström

leg. logoped

specialitet: dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

tel 076-829 99 90

sofia@abclogopedtjanst.se


Anette Fällman

leg. logoped

specialitet: barn och skolbarn med tal- och språkstörningar

tel: 070-821 11 18

anette@abclogopedtjanst.se


Ylva Lindström Acton

leg. logoped

specialitet: dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

tel: 072-394 40 10

ylva@abclogopedtjanst.seDenise White

leg. logoped

specialitet: barn och skolbarn med tal- och språkstörningar

engelska, svenska

Föräldraledig