Om ABA supervision

ABA supervision er indtil videre et enkeltmandfirma, der udbyder supervisions tjenester til forældre, institutioner og kommuner. Supervisionen er baseret på anvendt adfærdsanalyse. Det har som mål at børn med autisme, udviklings hæmning og andre indlærings problemer skal få den bedst dokumenterede form for stimulering, oplæring og behandling som er tilgængelig.


Mette Have Sørensen har meget lang erfaring inden for adfærdsanalytisk arbejde med børn, unge og voksne med varierende diagnoser. Hun flyttede til Norge i 1998 hvor hun stiftede bekendtskab med det adfærdsanalytiske miljø. Hun arbejdede frem til  2009 i Norge. Hun var ansat på dagcentre for voksne mennesker med udviklings hæmning og andre diagnoser, ansat i ungdomsbolig med unge med autisme, ansat som privat aflaster for kommunen, samt ansat ved institut for anvendt adfærdsanalyse. Hun var på adskillige seminarer for adfærdsanalyse samt flere workshops i Polen. Det gennemgående træk var hele tiden adfærdsanalyse. Hun afsluttede den norske verneplejer uddannelsen i 2005.  Efter hun flyttede til Danmark i 2009 er hun startet som ABA supervisor og har bygget videre på sin uddannelse med en kandidat indfor anvendt adfærdsanalyse som hun afsluttede i 2013. Når man har et hjemmetræningsprogram og vælger at basere det på principper fra anvendt adfærdsanalyse betyder det at man vælger at fokusere på de ting barnet gør rigtig. Man fokuserer på det positive. Man er nødt til at arbejde med de ting barnet ikke mestrer, men man starter altid på et niveau, hvor barnet vil mestre så meget af træningen at det føler sig succesfuld. ABA supervision bruger udelukkende errorless learning, hvor der ikke gives nogle konsekvenser på barnets fejlslagne forsøg. Alternativet til dette er at man siger nej eller forkert når barnet ikke gør det der forventes - dette er den gængse tilgang. Grunden til at ABAsupervision foretrækker errorless learning er, at det ikke kan påvises en betydelig større effekt af at straffe forkerte responser (der er enkelte undtag). 

Når man modtager supervision fra ABA supervision, er målet at give alle i teamet omkring barnet en grundlæggende forståelse af adfærdsanalyse samt en indgående forståelse af de træningsprincipper, der bruges i arbejdet med barnet. Der superviseres både i brugen af Discrete trial training, hvor grundlæggende færdigheder trænes meget systematiseret op. Der superviseres i natural environment training, hvor der trænes i naturlige situationer og træningen udspringer mere fra barnets interesse. Der superviseres i Incidental teaching, som har fokus på at arrangere gode betingelser for at sprog  skal forekomme og udvikles. Desuden holder Mette Have Sørensen sig faglig opdateret via fagfælle vurderede tidsskrifter, seminarer rundt om i verden samt via samarbejde med andre fagfolk i Europa.  
ABA supervision samarbejder med andre supervisorer i danmark og har et bredt adfærds analytisk netværk i Europa.


ABA supervision er interesseret i at udvikle faglig kompetence og tilbyder kurser i adfærdanalyse


Man kan også finde ABAsupervision på den fælles supervisor portal:  ABAdanmark.


Kontakt: Mette Have Sørensen - mette@abasupervision.dk - tlf. +45 42 40 30 61