Mirënjohje/Recognitions
Mirënjohje për Ambasadoren e Kosovës në Washington D.C. znj. Vlora Çitaku
08 Mars, 2018 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Gjaneto Harusha ndau mirënjohje për Ambasadoren e Kosovës në Washington D.C. znj. Vlora Çitaku me motivacionin:
“Për përfaqësimin dinjitoz të Kosovës në arenën ndërkombëtare”

Recognition for Kosova's Ambasador in Washington D.C. Ms. Vlora Çitaku
March 08, 2018 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Gjaneto Harusha issued a certificate of recognition for the sKosova's Ambasador in Washington D.C. Ms. Vlora Çitaku
"For dignified representation of Kosova in the international arena."Mirënjohje për Leutrim Demiri
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

Recognition for Leutrim Demiri
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për Ermira Kastrati
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

Recognition for Ermira Kastrati
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për Astrit Tafolli
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

Recognition for Astrit Tafolli
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për Teuta Peja
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

Recognition for Teuta Peja
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për Besjan Kurtishi
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Besjan Kurtishi
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Ermir Suldashi
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Ermir Suldashi
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Tringa Gashi
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Tringa Gashi
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Alban Zeka
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Alban Zeka
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Adrian Seferi
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Adrian Seferi
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Gentiana Desipojci
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Gentiana Desipojci
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Ngadhnjim Halilaj
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Ngadhnjim Halilaj
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Zinete Ndrio
06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:
“Për Arritjet Akademike.”

Recognition for Zinete Ndrio
May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student
"For the academic achievements."Mirënjohje për Komunitetin Shqiptaro-Amerikan në Illinois
03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep mirënjohje Komunitetit Shqiptaro-Amerikan të Illinoisit,

Titullin “KALORËS I URDHËRIT TË SKËNDERBEUT”
“Për meritat e veçanta dhe përpjekjet e pareshtura për mbrojtjen dhe kultivimin e identitetit kombëtar në megrim, nëpërmjet ruajtjes dhe përhapjes së gjuhës, kulturës, historisë, traditës dhe vlerave kombëtare, por edhe të bashkimit të të gjithë shqiptarëve të çikagos, pavarësisht bindjeve dhe origjinave krahinore të tyre.”
Nr. Dekreti 10051
Tiranë, më 03.03.2017

Recognition for the Albanian-American Community of Illinois
March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to the Albanian-American Community of Illinois
Title “THE GEORGE SCANDERBEG NIGHT”
"In Recognition of its special merits and ceaseless effort to uphold, defend and cultivate the national identity in exile, through the preservation and spread of the national language, culture, tradition and values, but also in uniting all the Albanians of Chicago, regardless of their views and soil origins.”
Nr. Of Decree 10051
Tirana, 03.03.2017Mirënjohje për z. Hafiz Jusuf Azemi
03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Hafiz Jusuf Azemit mirënjohje me
Titullin “NDERI I KOMBIT”
"Për veprimtarinë e tij të shquar ndër vite, në dobi të çeshtjes shqiptare dhe bashkimit të kombit, në marrëdhënie të ngushta me personalitetet dhe organizatat shqiptare atdhedashëse në mërgim."
Nr. Dekreti 10050 
Tiranë, më 03.03.2017

Recognition for Mr. Hafiz Jusuf Azemi
March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Hafiz Jusuf Azemi
Title “THE NATION'S HONOR MEDAL"
"In recognition of his distinguished activity through the years benefiting the Albanian cause and union of the nation, in the close relations with the Albanians personalities and patriotic organization in exile." 
Nr. Of Decree 10050 
Tirana, 03.03.2017Mirënjohje për z. Rasim Bebo
03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Rasim Bebo mirënjohje
Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”
Nr. Dekreti 10055
Tiranë, më 03.03.2017

Recognition for Mr. Rasim Bebo
March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Rasim Bebo me
Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS”
Nr. Of Decree 10055
Tirana, 03.03.2017Mirënjohje për z. Riza Milla
03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Riza Milla mirënjohje me
Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”
Nr. Dekreti 10056 
Tiranë, më 03.03.2017

Recognition for Mr. Riza Milla
March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Riza Milla
Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS” 
Nr. Of Decree 10056 
Tirana, 03.03.2017Mirënjohje për z. Fejzi Sulejmani
03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Fejzi Sulejmani mirënjohje me
Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”
Nr. Dekreti 10052
Tiranë, më 03.03.2017

Recognition for Mr. Fejzi Sulejmani
March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Fejzi Sulejmani
Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS” 
Nr. Of Decree 10052 
Tirana, 03.03.2017Mirënjohje për z. Ismail Kashtanjeva
03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Ismail Kashtanjeva mirënjohje me
Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”
Nr. Dekreti 10054 
Tiranë, më 03.03.2017

Recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva
March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Ismail Kashtanjeva
Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS” 
Nr. Of Decree 10054 
Tirana, 03.03.2017Mirënjohje për z. Nick Vangel
03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Nick Vangel mirënjohje me
Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”
Nr. Dekreti 10053 
Tiranë, më 03.03.2017

Recognition for Mr. Nick Vangel
March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Nick Vangel
Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS” 
Nr. Of Decree 10053 
Tirana, 03.03.2017Mirënjohje për Presidentin e Republikës së Shqipërisë zotin Bujar Nishani
27 Shtator, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për Presidentin e Republikës së Shqipërisë zotin Bujar Nishani me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në ngritjen e urave me diasporën Shqiptare.”

Recognition for the President
February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Musa Zendeli "For the contribution given for Kosova's Independence."Mirënjohje për z. Musa Zendeli
13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Musa Zendeli me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

Recognition for Mr. Musa Zendeli
February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Musa Zendeli "For the contribution given for Kosova's Independence."


Mirënjohje për z. Avdyl Kraja
13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Avdyl Kraja me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

Recognition for Mr. Avdyl Kraja
February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Avdyl Kraja "For the contribution given for Kosova's Independence."Mirënjohje për z. Fejzi A. Sulejmani
13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Fejzi A. Sulejmani me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

Recognition for Mr. Fejzi Sulejmani
February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Fejzi Sulejmani "For the contribution given for Kosova's Independence."Mirënjohje për z. Ismail Kashtanjeva
13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Ismail Kashtanjeva me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

Recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva
February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva "For the contribution given for Kosova's Independence."Mirënjohje për studenten Linda Ajeti
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Linda Ajeti me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Linda Ajeti
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Linda Ajeti "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studentin Valmir Ismaili
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Valmir Ismaili me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Valmir Ismaili
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Valmir Ismaili "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studentin Egzon Berisha
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Valmir Ismaili me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Egzon Berisha
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Egzon Berisha "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studenten Lavdie Zymberi
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Lavdie Zymberi me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Lavdie Zymberi
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Lavdie Zymberi "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studenten Burbuqe Muhadri
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Burbuqe Muhadri me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Burbuqe Muhadri
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Burbuqe Muhadri "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studenten Leona Jakupi
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Leona Jakupi me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Leona Jakupi
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Leona Jakupi "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studentin Dite Gashi
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Dite Gashi me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Dite Gashi
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Dite Gashi "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studentin Mari Ademaj
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Mario Ademaj me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for student Mario Ademaj
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Mario Ademaj. "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për studentin Durim Halimi
13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Durim Halimi me motivacionin:
“Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

Recognition for studnt Durim Halimi
May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Durim Halimi "For the contribution given in the community and academic achievements."Mirënjohje për Grupin Muzikor Dardania
01 Shtator, 2015 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për Grupin Muzikor Dardania me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë për avancimin e çështjes kombëtare Shqiptare .”

Recognition for Musical Group Dardania
February 15, 2014 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Musical Group Dardania "For the contribution given in educating our Albanian youth."Mirënjohje për Profesor Dr. Vullnet Ameti (Rektor i Universitetit Shtetëror të Tetovës)
5 Jana, 2015 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për Profesor Dr. Vullnet Ameti me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë për avancimin e çështjes kombëtare Shqiptare .”

Recognition for Professor Dr. Vullnet Ameti (The Rector of the State University of Tetova)
January 5, 2015 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Profesor Dr. Vullnet Ameti "For the contribution given in educating our Albanian youth."Mirënjohje për znj. Mirela Çiçaj
15 Shkurt, 2014 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zonjën Mirela Çiçaj me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në edukimin e fëmijëve shqipëtarë.”

Recognition for Mirela Çiçaj
February 15, 2014 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mirela Çiçaj
"For the contribution given in educating our Albanian youth."Mirënjohje për Profesor Dr. Koço Danaj
28 Nentor, 2013 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për Profesor Dr. Koço Danaj me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Professor Dr. Koço Danaj
February 28, 2013 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Profesor Dr. Koço Danaj "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Riza Milla
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Riza Milla me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Riza Milla
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Riza Milla "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Viktor Brisku
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Viktor Brisku me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Viktor Brisku
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Viktor Brisku "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Rasim Bebo
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Rasim Bebo me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Viktor Brisku
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Rasim Bebo "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Paskal Gjikdhima
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Paskal Gjikdhima me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Paskal Gjikdhima
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Paskal Gjikdhima "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Nick Vangel
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Nick Vangel me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Nick Vangel
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Nick Vangel "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Iljaz Dragovoja
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Iljaz Dagovoja me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Iljaz Dragovoja
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Iljaz Dragovoja "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Ismail Kashtanjeva
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Ismail Kashtanjeva me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Ilaz Kadriu
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Ilaz Kadriu me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Ilaz Kadriu
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Ilaz Kadriu "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Hafez Jusuf Azemi
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Hafez Jusuf Azemi me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Hafez Jusuf Azemi
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Hafez Jusuf Azemi "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Hasan Ramushi
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Hasan Ramushi me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Hasan Ramushi
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Hasan Ramushi "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Bashkim Kabashi
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Bashkim Kabashi me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Viktor Brisku
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Bashkim Kabashi "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."Mirënjohje për z. Azem Begzati
21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Azem Begzati me motivacionin:
“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

Recognition for Mr. Azem Begzati
November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Azem Begzati "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."
incomplete list...