Rreth Nesh / About Us

Shqip:
​Komuniteti Shqiptaro-Amerikan në Illinois (AACI) me seli në Chicago është organizatë jo-fitimprurëse me status 501 (c) 3. AACI është organizuar ekskluzivisht për qëllime bamirëse dhe edukative, për qëllime të tilla, bënë shpërndarjen tek organizatat që kualifikohen si organizata të liruara me status 501 (c) (3). . Për më shumë, lexo statutin e komunitetit në gjuhen Angleze këtu

English:​​
​​AACI is a Chicago based 501(c)3 non-profit organization. AACI is organized exclusively for charitable and educational purposes, including, for such purposes, the making of distributions to organizations that qualify as exempt organizations under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, or the corresponding section of any future federal tax code. For more information, read the community bylaws here

KRYESIA
THE BOARD 2017 - 2019

Kryetar / Chairman
Gjaneto Harusha
Përfaqësues nga 
Shqipëriaa
Representative from Albania

Nën-Kryetar / Co-Chair (Treasurer)
Besim Durmishi
Përfaqësues nga Maqedonia
Representative from Macedonia 

Nën-Kryetar / Co-Chair (Secretary)
Elton Ademi
Përfaqësues nga Çameria.
Representative from Çameria

​Sekretar(e) / Secretary
Avni Bucolli
Përfaqësues nga Kosova
Representative from Kosova

Anëtarë / Member:
Shaban Zenuni
Përfaqësues nga Mali i Zi
Representative from Monte Negro

Anëtarë / Member:
Armend Sojeva:
Përfaqësues nga Kosova
Representative from Kosova.

Anëtarë / Member: Dritan Papazisi
Përfaqësues nga Shqipëriaa
Representative from Albania

Anëtarë / Member
----
Përfaqësues nga Maqedonia
Representative from Macedonia.

Anëtarë / Member
Endri Baçi
Përfaqësues nga Çameria.
Representative from Çameria

Anëtarë / Member
Riza Milla
Përfaqësues nga Mali i Zi
Representative from Monte Negro

Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme


KRYESIA
THE BOARD 2015 - 2017

Kryetar / Chairman
Bujar Breznica
Përfaqësues nga Kosova
Representative from Kosova

Nën-Kryetar / Co-Chair
Gjaneto Harusha
Përfaqësues nga Shqipëriaa
Representative from Albania. 

​Sekretar(e) / Secretary
Faton Jusufi​​
Përfaqësues nga Maqedonia
Representative from Macedonia. 
(Resigned on 11/29/2015)

​Sekretar(e) / Secretary
Elton Ademi
Përfaqësues nga Çameria.
Representative from Çameria (May/23/2016)

Arkatar / Treasurer
Shaban Zenuni
Përfaqësues nga Mali i Zi
Representative from Monte Negro

Arkatar / Treasurer
Arbër Ajeti:
Zëvendës Përfaqësues nga Kosova
Vice Representative from Kosova.

Anëtarë / Member: Dritan Papazisi
Zëvendës Përfaqësues nga Shqipëriaa
Vice Representative from Albania

Anëtarë / Member
Dr. Luan Elezi
Zëvendës Përfaqësues nga Maqedonia
Vice Representative from Macedonia.

Anëtarë / Member
Endri Baçi
Përfaqësues nga Çameria.
Representative from Çameria

Anëtarë / Member
Riza Milla
Zëvendës Përfaqësues nga Mali i Zi
Vice Representative from Monte Negro

Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme


KRYESIA / THE BOARD 2013 - 2015

Kryetar / Chairman
Dr. Luan Elezi
Përfaqësues nga Maqedonia
Representative from Macedonia

NenKryetar / Co-Chair
Bujar Breznica
Përfaqësues nga Kosova
Representative from Kosova

​Sekretar(e) / Secretary
Ilir Ademi (Resigned)
Përfaqësues nga Cameria
Representative from Chameria

Arkatar / Treasurer
Hasan Ramushi:
Përfaqësues nga Mali i Zi
Representative from Monte Negro)

Arkatar / Treasurer
Elton Ademi
Përfaqësues nga Shqipëria
Representative from Albania.

Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme


KRYESIA / THE BOARD 2012 - 2013

​Kryetar / Chairman
Dr. Luan Elezi
Përfaqësues nga Maqedonia
Representative from Macedonia

​Sekretar(e) / Secretary
Ilir Ademi
Përfaqësues nga Cameria
Representative from Chameria

Arkatar / Treasurer
Hasan Ramushi
Hasan Ramushi: Përfaqësues nga Mali i Zi
Representative from Monte Negro

Arkatar / Treasurer
Elton Ademi
Përfaqësues nga Shqipëria
Representative from Albania.

Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme


KRYESIA / THE BOARD 1998... - ...2012...

​Kryetar / Chairman
Xhevat Sherifi

Kryetar / Chairman
Ilir Numani

Kryetar / Chairman
Hasan Hoti

Kryetar / Chairman
Iljaz Kadriu

Kryetar / Chairman
Hidajet Bregu


ANËTARËT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLY

Afrim Sejdiu
Agron Ferataj
Aleksander Gjoni
Alfred Karalli
Arbër Aeti
Avni Thaç
Bujar Bobani
Bujar Breznica
Dritan Papazisi
Elez Gjelaj
Elton Ademi
Endri Baçi
Faton Jusufi
Filip Itellari
Fr. Kostantin Tuda
Genc Ujkashi
Gëzim Çarkaxhiu
Gjaneto Harusha
Hasan Ramushi
Ilir Numani
Jeton Vitia
Ledion Isufi
Marse Loxhaku
Met Rukovci
Mirsad Kurti
Muzafer Ujkashi
Nail Resuli
Naser Jahja
Nick Vangel
Riza Milla
Samir Gjelaj
Shaban zenuni
Spiro Haxhi
Xhevdet Hoti

Kjo listë nuk është krejtsisht e kompletuar, shpresojmë të kompletohet së shpejti.

This list is not fully completed, we hope to complete it as soon as possible
LISTA E ANËTARËVE
SPECIALESPECIAL LIST OF MEMBERS 

Mr. Hafez Jusuf Azemi
Mr. Hidajet Bregu.
Mr. Azem Begzati
Iljaz Dragovoja.
Mr. Ismail Kashtanjeva
Mr. Rasim Bebo

Kjo listë nuk është krejtsisht e kompletuar, shpresojmë të kompletohet së shpejti.

This list is not fully completed, we hope to complete it as soon as possible.