Nieuws


Op 1 januari 2019 ging Covias van start!

Covias is een vergaande samenwerking tussen 7 organisaties actief in de Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij voor de doelgroep “personen met een ernstige psychiatrische aandoening” (EPA) een nieuw, geïntegreerd aanbod wordt uitgewerkt, bestaande uit 3 pijlers:

  • Begeleiding en Behandeling
  • Activiteiten en Ontmoeting
  • Zorg voor Arbeid


vzw 4Veld is één van de partners die zich in Covias geëngageerd heeft en zal zich voortaan profileren als deel uitmakend van Covias.

Hiertoe werden reeds heel wat stappen gezet, en wordt onze werking de komende weken en maanden verder in gekanteld in dit samenwerkingsverband.

Een van deze stappen is het realiseren van een eenduidig beeld, uitstraling en IT-omgeving, onder meer wat betreft website, email, ...


We verwijzen u dan ook graag verder naar de website van Covias op http://www.covias.be