Nasza misja:
przygotować zabytkowe obiekty na wyzwania ekologiczne i społeczne
XXI wieku

Zapraszamy Cię do naszych projektów. W tej chwili tworzymy Innovation Manor w Rokietnicy

Obszary naszej działalności

Konserwacja zabytków

Obiekty zabytkowe są istotne dla lokalnej społeczności, są jej częścią. Wiele z nich jest w tej chwili w opłakanym stanie, a często brakuje środków na ich rewitalizację i pomysłu, co dalej. Więcej ...

Badania naukowe
i edukacja

Wierzymy w naukę, edukację i siłę współpracy. Dlatego w ramach Fundacji 8Marca do każdego z projektów staramy się angażować różne środowiska, aby wypracowywać innowacyjne rozwiązania. Więcej ...


Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w rozumieniu Fundacji 8Marca oznacza, że prowadzimy działalność, aby nie marnować, a wręcz odbudowywać zasoby na przyszłość. Więcej ...

Organy Fundacji

Zarząd Fundacji:Natalia GnoińskaIwona Telakowska
Rada Fundacji:Anna GnoińskaStella FigurzyńskaBożena KędziorMagdalena Łukomska
Zgromadzenie Doradców:Wyjątkowe grono, które wspiera fundację w rozwoju i tworzeniu kolejnych programów, zgodnych z naszą misją

Nasz zespół łączy doświadczenie i energię młodości!