УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Кои сме ние?

Ние сме

Избрани от съучениците си

Представители на класовете

В общо училищно събрание

За период от една учебна година

Ние искаме

Да помогнем на учителите и съучениците си

При решаване на възникнали проблеми в училище

Ние можем

Да бъдем полезни на учителите и съучениците си

С нашия ресурс и подкрепа