Униформи


При поръчка се заплаща 50% аванс.

Моля, поръчките да се правят в присъствието на детето!

Срок за закупуване на униформи и подаване на поръчки :

  • за всички настоящи ученици - до 30.06.2020 г.
  • за новозаписани ученици - след записване

Издаване на поръчки в магазина: след 30.08.2020 г.