Униформи

При поръчка се заплаща 50% аванс.

Моля, поръчките да се правят в присъствието на детето!