НВО 2019

Rod_sresta_7klas_2019.pdf

Прием след седми калс

Презентационен материал от родителска среща - 02.05.2019г.zapoved_nvo_4_7_10 klas i grafik nvo 2018-2019.pdf
График на дейностите
BEL_model_NVO_2019.pdf
МОДЕЛНА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС
MATH_model_NVO_2019.pdf
МОДЕЛНА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПОМАТЕМАТИКА В VII КЛАС