Изпити

ПРИР.ЗА САЙТА.docx

Заповед за приравнителни изпити

Заповед трета сесия.docx
съобщение трета сесия.docx
ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ – ХІ КЛАС.docx
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ- СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ – ХІ КЛАС
попр.август 18-19 за сайта.docx
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ –ХІІ КЛАС-СЕСИЯ АВГУСТ