Изпити

приравнителни изпити март 2021 г.

Приравнителни изпити март 2021 година
график самост подг за сайта.docx

ГРАФИК - САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ.docx

ГРАФИК - ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ - ФЕВРУАРИ 2021 Г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ-ЗА САЙТА.docx

ГРАФИК - ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ - ОКТОМВРИ 2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ-ТРЕТА СЕСИЯ.docx

ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

попр. септември-за сайта.docx
поправит. август-за сайта.docx
самост.подг-9-11 кл-за сайта.docx
ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ
график-попр.-за сайта.docx
за сайта-най-нов график-
ПРИРАВНИТ.-ЗА САЙТА.docx
Промяна график самостоятелна форма.pdf
ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА.docx

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА - ПЪРВИ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ГРАФИК-САМОСТ.ПОДГ.19-20.docx

График за провеждане на изпити - самостоятелна подготовка

ПРИРАВНИТ.-ЗА САЙТА.docx

Заповед за провеждане на приравнителни изпити

ПРИР.ЗА САЙТА.docx

Заповед за приравнителни изпити

Заповед трета сесия.docx
съобщение трета сесия.docx
ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ – ХІ КЛАС.docx
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ- СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ – ХІ КЛАС
попр.август 18-19 за сайта.docx
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ –ХІІ КЛАС-СЕСИЯ АВГУСТ