Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – СЕПТЕМВРИ 2019


1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВЯНЕ - 1.07. – 12.07.2019г.

2. ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - 14.08. - 20.08.2019г.

3. ЗАСЕДАНИЕ НА ЗРЕЛОСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ - до 21.08.2019г.

4. ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПРАЩАНЕ В РИО - до 23.08.2019г.

5. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ ПО УЧИЛИЩА, СГРАДИ И ЗАЛИ,

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЯВЯВАНЕ - 23.08.2019г.

6. ДЗИ – БЕЛ - 28.08.2019г. - 8:00ч.

7. ДЗИ – ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН - 29.08.2019г. - 8:00ч.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


РЕШЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕШ:

  • да завършиш успешно дванайсти клас;
  • да решиш дали искаш да се явиш на държавни зрелостни изпити;
  • да избереш втори предмет освен българския език;

Можеш да избираш между следните предмети:

ЧУЖД ЕЗИК,

МАТЕМАТИКА,

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ,

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ,

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НЕ МОЖЕШ ДА ПРОМЕНЯШ РЕШЕНИЕТО СИ!

ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ: