Телефон за връзка с родители: 052 30-22-28

За мнения и предложения от родители - email: roditeli@7suvarna.com


Мария Нестерова - Директор - email: m.nesterova@7suvarna.com

Ралица Георгиева - Заместник - директор по учебната дейност - email: r.georgieva@7suvarna.com

Йорданка Златева - Заместник - директор по учебната дейност - email: y.zlateva@7suvarna.com

Аделина Савова - Заместник - директор по учебната дейност - email: a.savova@7suvarna.com

Калинка Грудева - Заместник - директор АСД - email: k.grudeva@7suvarna.com


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа: drive.google.com/file/d/1Bg4P5TZHwVAFu0-NPT5bsxPzP1k0gPDR/view?usp=sharing

Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение: drive.google.com/file/d/1eeKRE6j6YGNwL1UBZmgEgo3jwL3zfeAu/view?usp=sharing

Mесечна целева помощ.pdf
Профилактика на детското зрение.pdf
КЗЛД.docx
доставчици на соц. услуги.pdf

Доставчици на социални услуги

Задължение за съдействие.pdf

Задължение за съдействие

по Закона за закрила на детето