Иноватино училище

Технологии от Google и нова учебна среда вдъхновяват учители и ученици от VII СУ “Найден Геров”, гр. Варна

Училището във Варна разчита изцяло на безжични връзки, платформа от Гугъл, учители сертифицирани по международна програма и Chromebook - лаптоп за учене в облака

Вече над година 7 СУ “Найден Геров” в гр. Варна трансформира учебния процес чрез внедряване на технологии. Фокусът е върху ученика, учебната среда и учителите, а сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и поощряването на индивидуалността са стандарт.

През 2018 г. училището внедри платформата Google G suite за образованието и в момента разполага с над 1000 електронни профила, буквално за всеки учител и ученик. Голямо постижение е и сертифицирането на 16 учители по международната програма за учене, чрез технологии Google Certified Educator. Училището е иновативно от 2017 г., а при успех в новата програма на Министерство на образованието и науката - Иновативни училища, ще се работи за още по-голяма интеграция на технологии и развиване на умения на 21.век.Какво е Google G suite

Google G suite за образованието е специална версия на популярния пакет приложения за продуктивност G suite на Google. G suite за образованието е напълно безплатна за училища и предлага “бизнес” варианти на Google диск, формуляри, календар, сайтове и Gmail. Над 130 училища в България използват G suite за образованието безплатно.

Какво е Google класна стая?

Приложение в Google G suite за образованието, в което учениците сътрудничат, получават учебните си материали, тестове и домашна работа. Приложението е безплатно за училищата, работи на всички операционни системи и мобилни устройства и позволява на ниво училище да се организира цялостно дигитализиране на учебния процес. Учители и ученици използват Класна стая чрез училищните си профили.

Приложението работи изцяло на български език, позволява да се изпращат оценки, рецензии, коментари и ресурси буквално с един клик. Google класната стая се използва от хиляди ученици и учители в България и над 40 милиона по света.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io

Какво е Chromebook (хромбук)?

Chromebook са преносими компютри, които стартират операционната система за под 8 секунди, всички обновления на софтуера се правят автоматично и позволява на различни потребители да използват едно и също устройство.

Някои устройства Chromebook са проектирани специално за учебна среда, където корпусът, екранът, клавиатурата и цената на устройството са съобразени със специфичните нужни на училището.

Chromebook е №1 по брой продажби в сектор образование в САЩ, Канада, Швеция и Нова Зеландия. Chromebook могат да имат до 61% по-ниски разходи за закупуване и поддръжка в сравнение с други компютри.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Zetkks4lZ6o