VIII клас

❏Профил: Софтуерни и хардуерни науки

❏Първи профилиращ: Информатика

❏Втори профилиращ: Информационни технологии

2 паралелки / 52 ученици /

❏Балообразуване: 3 М изпит + 1 БЕЛ изпит + БЕЛ + М