СПИСЪК 1 КЛАС.pdf

На 20.06.2019 г.

17:00 часа—обявяване разпределението на учениците по паралелки.

(на входа на VII СУ „Найден Геров“)

18:00 часа—родителска среща по паралелки.

Второ класиране.docx
КЛАСИРАНЕ 1 КЛАС.pdf

Работно време на комисията за записване в първи клас:

на 6 и 7 юни 2019 г.от 9:00 до 17:00 часа

Необходими документи за записване в първи клас:

1. Удостоверение за завършена ПГ - оригинал2. Копие на удостоверение за раждане на детето /връщане на родителите/3. Копие на документ, удостоверяващ, че детето е с починал/и родител/и4. Копие на документ, удостоверяващ трайни увреждания над 50% при детето5. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;