Прием

Училищен план-прием

за уч. 2019/2020 г.


1. Брой паралелки

    • I клас - 4
    • V клас - 5 (прием при наличие на свободни места)
    • VIII клас - 2

2. Брой места в паралелка

    • I клас - 24 ученици
    • V клас - 29 ученици
    • VIII клас - 26 ученици

3. Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се предвижда

4. Целодневна организация на ученици от начален етап - по желание на родителите и при необходими условия за осъществяване на група.