Прием

прием след основно образование

за учебната 2020 - 2021 година

инструкция-кандидатстване след 7 клас.docx
важни срокове-след 7 клас.docx
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В VIII клас

Нашите десетокласници Георги Койчев и Калоян Нинов от профил "Софтуерни и хардуерни науки", впечатлени от новината, че в училище ще се обучава по специалност "Компютърна анимация", създадоха този клип.

Работно време на комисията за записване на деца и ученици в ПГ и първи клас:

на 12 и 16 юни 2020 г. от 9:00 до 17:00 часа

на 15 юни 2020 г. от 15:30 до 17:30 часа

Електронната система за подаването на заявления за прием в първи клас ще отвори на 2 юни 2020 г. /вторник/ в 10:00 часа.

Линк към електронната система за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/


Електронната система за подаването на заявления за прием в ПГ ще отвори на 1 юни 2020 г. /понеделник/ в 10:00 часа.

Линк към електронната система за прием в ПГ: https://dg.is-vn.bg/

Заявленията за регистрация в електронната система за прием в 1 клас и ПГ, ще се приемат в училище както следва:

На 1 и 3 юни 2020 г. - от 15:30 ч. до 17:30 ч.

На 2, 4, 5 и 8 юни 2020 г. - от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от13:00 ч. до 15:30 ч.

Училищен план-прием

за уч. 2020/2021 г.

1. Брой паралелки

    • I клас - 4
    • V клас - 5 (прием при наличие на свободни места)

2. Брой места в паралелка

    • I клас - 24 ученици
    • V клас - 29 ученици

3. Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се предвижда.

4. Целодневна организация на ученици от начален етап - по желание на родителите и при необходими условия за съществуване на група.

Прием в първи клас за учебната 2020/2021 година - община Варна

Прием в подготвителна група за учебната 2020/20201 година - община Варна

Училищен план-прием

за уч. 2019/2020 г.


1. Брой паралелки

    • I клас - 4
    • V клас - 5 (прием при наличие на свободни места)
    • VIII клас - 2

2. Брой места в паралелка

    • I клас - 24 ученици
    • V клас - 29 ученици
    • VIII клас - 26 ученици

3. Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се предвижда

4. Целодневна организация на ученици от начален етап - по желание на родителите и при необходими условия за осъществяване на група.