Профил на купувача

Договор 1.pdf
Договор 2.pdf
Договор 3.pdf
Договор 4.pdf
Доклад.pdf
Обявление за възложена поръчка.pdf

"Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от ПГ и учениците от I, II, III, V, VI и VII клас за учебната 2020/2021 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VII СУ "Найден Геров" - Варна по обособени позиции"

Решение - 23.03.2020 г.

Доставка на закуски и плодове на децата от ПГ и учениците от I-IV клас на VII СУ "Найден Геров" за календарната 2020година

Документация

Заповед:

  • "Схема училищен плод"
  • "Схема училищно мляко"

Обявление:

  • "Схема училищен плод"
  • "Схема училищно мляко"

"Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I и IV клас за учебната 2019/2020 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VII СУ "Найден Геров" - Варна по обособени позиции"

Решение - 02.07.2019г.

Доклад - 01.07.2019г.

Договор - 15.07.2019г.

Договор - 15.07.2019г.

"Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от ПГ и учениците от I, II, III, V, VI и VII клас за учебната 2019/2020 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VII СУ "Найден Геров" - Варна по обособени позиции"

Решение - 09.04.2019г.

Доклад - 05.04.2019г.

Договори - 24.04.2019г.

Доставка на закуски и плодове на децата от ПГ и учениците от I-IV клас на VII СУ "Найден Геров" за календарната 2019 година

Документация

„Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ за учебната 2018/2019 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VІІ СУ „Найден Геров“ – Варна по обособени позиции“

Решение - 30.07.2018г.

Договори - 30.07.2018г.