Ръководство

c

Специалисти с подкрепящи и аналитични функции

Светлана Банова - Педагогически съветник

Тинка Вълчева - Логопед

Спас Ангелов - Психолог

Таня Георгиева - Психолог

Албена Георгиева - Ресурсен учител

Марияна Павлова - Ресурсен учител

Начални учители

Маргарита Йорданова - Учител ПГ

Милена Неделчева - Учител ПГ

Антония Янакиева

Веселина Георгиева

Виолина Костова

Даниела Александрова

Дарина Стоянова

Дафинка Йорданова

Евелина Страшимирова

Зорница Ляпчева

Ирена Чернева

Йоана Рухова

Красимира Яшева

Кремена Момчилова

Лилия Рачева

Мариана Илиева

Марияна Рухова

Мирослава Камбурова

Надежда Трайкова

Петинка Карчева

Петя Манева

Радка Дамянова

Радосвета Тодорова

Сашко Стоянов

Сияна Добрева

Таня Димитрова

Теодора Торнева

Теодора Христова

Факрие Башева

Юлиана Кирилова

Янина Киркорян

БЕЛ и Чужди езици

Жени Костова - Български език и литература

Георги Стаматов - Български език и литература

Ганка Топалова - Български език и литература, История

Диана Йорданова - Български език и литература

Радостина Петева - Библиотекар, Български език и литература

Арзу Метин - Български език и литература

Катя Илиева - Български език и литература

Тамара Марудина - Английски език, Главен учител

Галина Желязкова - Английски език

Райна Пеева - Английски език, ИТ

Людмила Николова - Английски език

Олга Тотева - Английски език

Силвена Пешева - Английски език

Наталия Анастасова - Руски език

Петър Томов - Немски език

Математика, информатика и ИТ

Лидия Ангелова - Математика, Главен учител

Атанас Тасев - Математика

Вяра Андонова - Математика

Живка Славова - Математика

Юлия Кюркчиева - Математика

Антония Алексиева - Математика

Петя Стоянова - Математика

Веселина Тишева - Информатика и ИТ, Математика

инж. Мария Петрова - Информатика и ИТ, Математика

инж. Емилия Минкова - Информатика и ИТ

инж. Красимира Селенска - Информатика и ИТ

Радостина Иванова - Информатика и ИТ

Природни и обществени науки

Ивалина Ганчева - История

Красимира Божкова - История

Филка Апостолова - История

Райна Панaйотова - Философски цикъл

Васил Камбуров - География

Славчо Славчев - География

Дияна Танчева - Биология

Румяна Георгиева - Биология

Кремена Николова - Биология

Росица Велчева - Химия, Физика

Добринка Неделчева - Химия, Физика

ФВС и Изкуства

Мария Игнатова - Физическа култура и спорт, Главен учител

Валентина Йорданова - Физическа култура и спорт

Жасмина Тошева - Физическа култура и спорт

Йордан Йорданов - Физическа култура и спорт

Стефан Дончев - Физическа култура и спорт

Светла Тупанкова - Физическа култура и спорт

Искра Василева - Музика

Явор Митев - Музика

Кремена Йорданова - Изобразително изкуство

Мирела Митрова - Изобразително изкуство

Красимир Бачков - Техника и технологии