Ръководство

Мария Нестерова - Директор, учител по Математика

Ралица Георгиева - Заместник - директор по учебната дейност, учител по Руски език

Йорданка Златева - Заместник - директор по учебната дейност, учител по Български език и литература

Аделина Савова - Заместник - директор по учебната дейност, Начален учител

Калинка Грудева - Заместник - директор АСД

Даниела Димова - Главен счетоводител


Специалисти с подкрепящи и аналитични функции

Светлана Банова - Педагогически съветник

Тинка Вълчева - Логопед

Спас Ангелов - Психолог

Таня Георгиева - Психолог

Албена Георгиева - Ресурсен учител

Марияна Павлова - Ресурсен учител

Начални учители

Маргарита Йорданова - Учител ПГ

Милена Неделчева - Учител ПГ

Веселина Георгиева

Даниела Александрова

Дарина Стоянова

Дафинка Йорданова

Петя Манева

Мариана Илиева

Иванка Игнатова

Антония Янакиева

Йоана Рухова

Красимира Яшева

Кремена Момчилова

Лилия Рачева

Марияна Рухова

Надежда Трайкова

Петинка Карчева

Сашко Стоянов

Сияна Добрева

Таня Димитрова

Юлиана Кирилова

Теодора Торнева

Радка Дамянова

Факрие Башева

Виолина Костова

Евелина Страшимирова

Ирена Чернева

Янина Киркорян

Радосвета Тодорова


БЕЛ и Чужди езици

Георги Стаматов - Български език и литература

Диана Йорданова - Български език и литература

Жени Костова - Български език и литература

Радостина Петева - Библиотекар, Български език и литература

Филка Апостолова - Български език и литература

Арзу Метин - Български език и литература

Катя Илиева - Български език и литература

Ганка Топалова - Български език и литература, История

Тамара Марудина - Английски език, Главен учител

Галина Желязкова - Английски език

Людмила Николова - Английски език

Олга Тотева - Английски език

Райна Пеева - Английски език, ИТ

Миглена Енева - Английски език

Силвена Пешева - Английски език

Петър Томов - Немски език

Наталия Анастасова - Руски език

Математика, информатика и ИТ

Лидия Ангелова - Математика, Главен учител

Атанас Тасев - Математика

Вяра Андонова - Математика

Живка Славова - Математика

Юлия Кюркчиева - Математика

Антония Алексиева - Математика

Веселина Тишева - Информатика и ИТ, Математика

Радостина Ранчева - Информатика и ИТ, Математика

инж. Мария Петрова - Информатика и ИТ, Математика

инж. Емилия Минкова - Информатика и ИТ

инж. Красимира Селенска - Информатика и ИТ

Природни и обществени науки

Ивалина Ганчева - История

Красимира Божкова - История

Райна Панaйотова - Философски цикъл

Васил Камбуров - География

Славчо Славчев - География

Дияна Танчева - Биология

Румяна Георгиева - Биология

Кремена Николова - Биология

Росица Велчева - Химия, Физика

ФВС и Изкуства

Мария Игнатова - Физическа култура и спорт, Главен учител

Валентина Йорданова - Физическа култура и спорт

Жасмина Тошева - Физическа култура и спорт

Йордан Йорданов - Физическа култура и спорт

Стефан Дончев - Физическа култура и спорт

Светла Тупанкова - Физическа култура и спорт

Искра Василева - Музика

Явор Митев - Музика

Кремена Йорданова - Изобразително изкуство

Мирела Митрова - Изобразително изкуство

Красимир Бачков - Техника и технологии