Бюджет

Бюджет за дейностПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА,ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА,СПОРТ ЗА ВСИЧКИпо бюджета на община Варна за 2016VІІ СУ "Найден Геров", гр. Варна
Бюджет 1 (план)Бюджет 2 (отчет)Отчет