Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

За периода 17-22.09.2021г. в VІІ СУ „Найден Геров“ се проведоха занятия „Спазвай правилата – спаси живот!“ за V-VІІ клас и „Големите учат малките на правилата за движение“ за І-ІV клас, във връзка с кампанията на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност към Европейския съюз – „Европейска седмица на мобилността“.

откриване на учебната 2021/2022 година 15.09.2021 г.

9:00 часа - Тържество в двора на училището за учениците от I, V и VIII клас. След тържеството учениците влизат в класните стаи без родители.

10:30 часа - учениците от втори, трети и четвърти клас се разделят по класове в предварително определени части на двора (подробна информация - от класните ръководители).

11:30 часа - учениците от прогимназиален етап се разделят по класове в предварително определени части на двора (подробна информация - от класните ръководители).

13:00 часа - учениците от гимназиален етап се разделят по класове в предварително определени части на двора (подробна информация - от класните ръководители).

Тържеството ще се проведе при спазване на противоепидемиологичните мерки, указани от МЗ и МОН.


рОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

i клас - 7.09.2021 г. /вторник/, от 18:00 часа

V клас - 9.09.2021 г. /четвъртък/, от 18:00 часа

VIII клас - 7.09.2021 г. /вторник/, от 18:00 часа

Всички родителски срещи се провеждат онлайн.

Информация се получава от класния ръководител на паралелката по e-mail.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед РД -09-1028/29.04.2021г. на министъра на облазованието и науката

 1. В периода от 5.05.2021 г. до 7.05.2021 г.

 • присъствено ще се обучават учениците от 1 до 4 клас, 5, 9, 12 клас и децата от ПГ, при спазване на установените противоепидемични мерки.

 • от разстояние в електронна среда ще се обучава учениците от 6, 7, 8, 10, 11 клас.

 1. В периода 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

 • присъствено ще се обучават учениците от 1 до 4 клас, 5, 6, 9, 11, 12 клас и децата от ПГ, при спазване на установените противоепидемични мерки.

 • от разстояние в електронна среда ще се обучава учениците от 7, 8 и 10 клас.

 1. В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

 • присъствено ще се обучават учениците от 1 до 4 клас, 6, 7, 8, 10, 11 клас и децата от ПГ, при спазване на установените противоепидемични мерки.

 • от разстояние в електронна среда ще се обучава учениците от 5 и 9 клас.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 1. от 12.04.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас и децата от ПГ, при спазване на установените противоепидемични мерки.

 2. В периода 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII, VIII и X клас.

 3. В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед РД -09-798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 1.04.2021 г. до 2.04.2021 г. обучението на учениците от VII СУ "Найден Геров", ще се осъществява, от разстояние в електронна среда, при спазване на установения график.

За учениците от ХII клас, в периода от 05.04.2021 г до 07.04.2021 г. включително, учебните занятия ще се провеждат втора смяна по установения график, в електронна среда.


Заповед на министъра на образованието и науката

Днес 30.03.2021 г. бе направена първа копка на бъдещия физкултурен салон на VII СУ "Найден Геров", финансиран от Министерството на младежта и спорта.

На събитието присъстваха министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на община Варна Иван Портних, Лилия Христова - директор на Дирекция "Образование и младежки дейности", представители на строителната фирма и учители.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед РД -01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед РД -09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от VII СУ "Найден Геров", ще се осъществява, от разстояние в електронна среда, при следния график:

НЕ.png
ПГЕ.png
ГЕ.png

От Деца за Децата на Героите в бяло

Благотворителна кампания на Училищния ученически съвет на VII СУ „Найден Геров“ с подкрепата на родителите


Училищният ученически съвет реализира благотворителна кампания в подкрепа на деца на медици, загубили битката с КОВИД 19. Идеята на Ралица Йорданова от 4 клас беше прегърната от различни ученици и техните родители. В инициативата на Български лекарски съюз се включиха 2а, 2г, 3в, 4а, 4в, 4д, 5а, 5в, 5г и 6г клас.

В писмото от БЛС до нас пише: Огромни благодарности към всички деца, които са се включили в кампанията в подкрепа на каузата "За децата на героите в бяло". Изключително мил жест от Ваша страна, който ще накара други деца да се усмихнат. Благодарим Ви! Заедно можем повече! Поздрави на децата с големи сърца!“

Дано! Ще бъдем щастливи, ако успеем да усмихнем дете в тези трудни времена, в които живеем!

Убедени сме, че във всеки от нас тупти Сърце! И от нас зависи колко голямо е то! Нали?

Ние вярваме, че „Една от най-великите тайни на живота е, че единственото, което си заслужава да бъде правено, е това, което правим за другите!“

Направете и Вие нещо за другите!

Направете го днес!

Заедно можем повече!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


След заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна, бе взето решение да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на област Варна за учениците от пети клас, считано от 00.00 часа на 18.03.2021г. до 26.03.2021г.

До 26.03.2021 г. учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас в VII СУ "Найден Геров" ще се провеждат в електронна среда.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На 10 март 2021 г. на извънредно заседание на областния кризисен щаб за мерки за ограничаване на вирус COVID- 19 на територията на област Варна са взети следните решения:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на област Варна за учениците от шести до дванадесети клас, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

 • За учениците от пети клас:

-Остава в сила Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни занятия до 17.03.2021 г.

-След изтичане на Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учениците от пети клас се обучават в присъствени учебни занятия.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

От 4.02.2021 г. /четвъртък/учебните занятия ще се водят при разменени смени, съгласно седмичното разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 година, както следва:

I смяна – ПГ, I, II, IV в, г, д, V, VI, VII клас

II смяна – III, IV а, б, VIII, IX, X, XI, XII клас

В периода 01.02.2021 г. – 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна и индивидуална форма на обучение се извършва както следва:

1.02.2021 г. – 2.02.2021 г. – присъствено се обучават децата и учениците от ПГ, I, II, III, IV клас

4.02.2021 г. – 17.02.2021 г. - присъствено се обучават децата и учениците от ПГ, I, II, III, IV, VII, VIII, XII клас

18.02.2021 г. – 02.03.2021 г. - присъствено се обучават децата и учениците от ПГ, I, II, III, IV, V, X, XI клас

04.03.2021 г. – 17.03.2021 г. - присъствено се обучават децата и учениците от ПГ, I, II, III, IV, VI, IX, XII клас


график.jpg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед РД -09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на педагогическия съвет, междусрочната ваканция за учениците от I до XII клас в VII СУ "Найден Геров", ще бъде на 3.02.2021 г. /сряда/.

Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Националната олимпиада по математика - общински кръг ще се проведе утре 16.01.2021 г. /събота/ от 9:00 часа в сградата на VII СУ "Найден Геров".

Учениците трябва да се явят в училище утре 16.01.2021 г. /събота/, най-късно до 8:30 часа. Задължително трябва да носят: защитна маска за лице, документ за самоличност или бележник, пособия за чертане и писане. Да се информират предварително от преподавателя си по математика за стаята, в която ще се явяват на олимпиадата.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед РД -09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас, ще се осъществява, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед РД -01-718/18.12.2020 г. на МЗ, от 4.01.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас и децата от ПГ, при спазване на установените противоепидемични мерки.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на МОН, учениците от ПГ до дванадесети клас на средните училища преминават към обучение в електронна среда от разстояние до 21.12.2020 г.

В VII СУ „Найден Геров“ обучението се осъществява в създадените за всяка паралелка и по всеки учебен предмет виртуални класни стаи в училищния облак. За всички ученици и учители са създадени акаунти, с които те могат да се включват в обучението.

Съгласно изискванията за обучение в електронна среда / чл.3 на Наредба № 10 за организация на дейностите в образованието/, часовете в начален етап са по 20 минути, в прогимназиален – по 30 минути, а в гимназиален – по 40 минути.

Съгласно решение на педагогическия съвет от 27.11.2020 г. седмиците, определени за проектни дейности, ще са след края на учебните занятия за учебната 2020 - 2021 година

Приятна и ползотворна работа! Бъдете здрави!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, ученици и родители,

На основание Заповед РД -09-3171/12.11.2020 г.на МОН и Заповед на директора на VII СУ ,,Найден Геров", от понеделник , 23.11.2020 г,, учениците от пети клас също преминават към обучение в електронна среда от разстояние до 30.11.2020 г. включително при спазване на графика за учебните часове:

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно решение на областния кризисен щаб на област Варна и заповед № РД06-1528 / 19.11.2020 г. на началника на РУО-Варна,

- за периода 23 – 30.11. 2020 г. включително учениците от шести до дванадесети клас се обучават в електронна среда от разстояние;

- за периода 01.12. – 23.12 .2020 г. учениците от шести до дванадесети клас се обучават в хибридна среда съгласно изработен от училището график, който ще бъде публикуван своевременно.


ГРАФИК ЗА САЙТА И ПОЩИТЕ.docx

“Маскираното Добро”

Благотворителен проект на Училищния ученически съвет в Деня на Добрината

Учениците от VII СУ „Найден Геров“- Варна даряват здраве на хора в нужда!

Благотвотворителният проект е идея на Училищния ученически съвет и се реализира в подкрепа на деца от ЦНСТ, социално слаби и медици. Акцията се посвещава на Деня на Доброто-13 ноември. Дарените над 1000 предпазни маски за еднократна употреба и над 400 маски за многократна употреба са вече при децата, възрастните и медиците на първа линия!

Да бъдем добри не е трудно, нали!?

Бъдете здрави!

… И добри!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно решение на Областния кризисен щаб от 11.11.2020 г.,

учениците от шести до дванадесети клас включително преминават на обучение в електронна среда от разстояние от 12.11.2020 до 22.11.2020 г. включителноСЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД-09-2980 / 28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката учебните занятия за учениците от гимназиален етап /от осми до дванадесети клас/ преминават в електронна среда от разстояние за периода 29.10.2020. – 11.11.2020 г. включително. Часовете ще се провеждат съгласно седмичното разписание.

За всички останали ученици обучението продължава в присъствена форма.


Mесечна целева помощ.pdf
училищни правила Ковид-19.pdf

Уважаеми родители,

На прага сме на новата 2020/2021 учебна година. Започваме я в необичайни условия на световната пандемия от КОВИД 19. Заедно преодоляхме предизвикателствата, пред които ни изправи кризата през тази пролет.

Екипът на VII СУ „Найден Геров“ осъществи сериозна и задълбочена подготовка за организацията на учебния процес. Направили сме възможното да сведем до минимум риска за здравето на децата.

Винаги сме разчитали на Вашата подкрепа като родители и партньори,а сега тя е особено важна!

Молим Ви разяснете на децата колко е важно да спазват правилата, които сме установили в училище-хигиенните мерки, дезинфекцията, дистанцирането.

Нека заедно с общи усилия да запазим здравето на децата, за да бъде успешен и учебният процес.

Убедени сме, че по този начин ще се справим и ще имаме една успешна и ползотворна учебна година.

На добър час на всички!
Откриване на учебната 2020/2021 година 15.09.2020 г.

9:00 часа - Тържество в двора на училището за децата от ПГ и учениците от I, V и VIII клас. След тържеството учениците влизат в класните стаи без родители.

10:30 часа - учениците от втори, трети и четвърти клас се разделят по класове в предварително определени части на двора (подробна информация - от класните ръководители).

11:30 часа - учениците от прогимназиален етап се разделят по класове в предварително определени части на двора (подробна информация - от класните ръководители).

13:00 часа - учениците от гимназиален етап се разделят по класове в предварително определени части на двора (подробна информация - от класните ръководители).

СВОБОДНО МЯСТО

VIII клас - 1 ученик

профил “Софтуерни и хардуерни науки”

за учебната 2020 - 2021 година

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Оригинал на свидетелството за основно образование

 2. Служебна бележка с резултатите от НВО по български език и литература и НВО по математика

Срок за подаване на документи в VII СУ "Н. Геров": 10.09.2020 г., до 9:00 часа

Работно време на комисията: 8:30 - 16:30 часа

Важно!

Промяна на датите за родителските срещи

Уважаеми родители, във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, с цел да се осигури спазването на физическа дистанция при провеждането на масови събирания, се наложиха промени във датите на провеждане на родителските срещи. Те ще бъдат проведени онлайн, за което ще получите информация от класните ръководители.

Уважаеми родители, напомняме Ви, че на присъствените родителски срещи, е необходимо да има само по един представител на ученик, който трябва да носи лични предпазни средства /маска или шлем/.

Присъствени, по определен график ще бъдат само:

 1. Родителски срещи в 8 клас щесе проведат на 8.09.2020 г. /вторник/:

 • 8 "а" - 18:00 часа, във физкултурен салон - 1 етаж

 • 8 "б" - 18:00 часа, в актова зала - 2 етаж

 1. Родителски срещи в 1 клас:

На 9.09.2020 г. /сряда/

 • 1 "а" - 18:00 часа, във физкултурен салон - 1 етаж

 • 1 "б" - 18:00 часа, в актова зала - 2 етаж

На 10.09.2020 г. /четвъртък/

 • 1 "в" - 18:00 часа, във физкултурен салон - 1 етаж

 • 1 "г" - 18:00 часа, в актова зала - 2 етаж

 1. Родителски срещи във 2 клас:

 • 2 "а" клас - 2 етаж, стая 201

- 1 група - 10.09.2020 г. /четвъртък/, 17:30 часа;

- 2 група - 11.09.2020 г. /петък/, 17:30 часа.

 • 2 "г" клас - 2 етаж, стая 204

- 1 група - 10.09.2020 г. /четвъртък/, 17:45 часа;

- 2 група - 11.09.2020 г. /петък/, 17:45 часа.

 • 2 "д" клас - 1 етаж, стая 105

- 1 група - 10.09.2020 г. /четвъртък/, 18:15 часа;

- 2 група - 11.09.2020 г. /петък/, 18:15 часа.

 • 2 "е" клас - 1 етаж, стая 106

- 1 група - 8.09.2020 г. /вторник/, 17:00 часа;

- 2 група - 8.09.2020 г. /вторник/, 18:10 часа.

Учебниците за 8 - 12 клас за учебната 2020 - 2021 година са публикувани на страница "Ученици", подстраница "учебници"

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcs

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: https://drive.google.com/file/d/19FPprHSevfіvAOG3q48Otg Wmod6a1kBM/view?usp=sharing

Прием след основно образование

за учебната 2020 - 2021 година

инструкция-кандидатстване след 7 клас.docx
важни срокове-след 7 клас.docx
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В VIII клас

Нашите десетокласници Георги Койчев и Калоян Нинов от профил "Софтуерни и хардуерни науки", впечатлени от новината, че в училище ще се обучава по специалност "Компютърна анимация", създадоха този клип.

Електронната система за подаването на заявления за прием в първи клас ще отвори на 2 юни 2020 г. /вторник/ в 10:00 часа.

Линк към електронната система за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/

Честит Ден на Детето

на всички малки, големи и още по-големи

Момичета и Момчета!

Добре дошли в Нашия свят!

Да се разходим заедно

Добре дошли в Нашия свят!.mp4

Възрастните също са били Деца!

Потопете се с нас в Детството на любимите ни Възрастни!

Възрастните също са били Деца! mp4.mp4

Представяме Ви Уред за щастие!

Нашият първи СТЕМ+П проект!

Ured_Za_Shtastie_1_June.mp4

Честит празник!

на добър час, випуск 2020!

Телефон за връзка с родители: 052 30-22-28

За мнения и предложения от родители - email: roditeli@7suvarna.com


Мария Нестерова - Директор - email: m.nesterova@7suvarna.com

Ралица Георгиева - Заместник - директор по учебната дейност - email: r.georgieva@7suvarna.com

Йорданка Златева - Заместник - директор по учебната дейност - email: y.zlateva@7suvarna.com

Аделина Савова - Заместник - директор по учебната дейност - email: a.savova@7suvarna.com

Калинка Грудева - Заместник - директор АСД - email: k.grudeva@7suvarna.com

Уважаеми колеги,

Някои казват, че живеем в трудни времена! Други смятат, че е имало и по-трудни... Ще видим!

Днес няма по-риторичен въпрос от този: труден ли е трудът на учителя?

И още един, също риторичен: може ли учителят да се справи с всяка трудност?

Поздравяваме Ви за начина, по който се справяте с трудностите!

За нас е чест да работим с Вас!


Уважаеми родители,

В навечерието на Деня на труда се обръщаме към Вас с думи на благодарност и признателност за това, че в трудното време, в което живеем, имаме удоволствието и честта да споделяме един екип и да вървим заедно по пътя напред и нагоре!

За това, че можем да разчитаме на Вас във всеки миг;

За това, че ни подкрепяте и разбирате;

За това, че ни вярвате и помагате;

За това, че пренебрегвате себе си в името на общата ни кауза: образованието на нашите деца.


Бъдете здрави!

Честит празник във всеки дом!

Нашите аплодисменти в Деня на труда са за Вас!

Екипът на VII СУ „Найден Геров“

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.

Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.

Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.

Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации

Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант

· всеки работен ден от 13 ч. – 15 ч.; 0882 567 038


Онлайн консултации /електронна поща:

Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт

· всеки работен ден от 10 ч. - 12 ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com; 0887 498 047


Марина Габровска - психотерапевт, медиатор

· всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00 ч.

e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728


Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Уважаеми родители и ученици,

От 16.03.2020 г. обучението ще се провежда от разстояние по временно седмично разписание, което ще Ви бъде предоставено от класните ръководители, при следния часови график:

за 1 - 4 клас: за 5 - 12 клас:

1 час 8:30 - 8:50 1 час 8:30 - 9:00

2 час 9:00 - 9:20 2 час 9:10 - 9:40

3 час 9:30 - 9:50 3 час 9:50 - 10:20

4 час 10:10 - 10:30 4 час 10:40 - 11:10

5 час 10:40 - 11:00 5 час 11:20 - 11:50

6 час 11:10 - 11:30 6 час 12:00 - 12:30

7 час 12:40 - 13:10

Всеки ученик (родител) трябва редовно да следи каналите за комуникация установени с различните учители в посоченото време.

Уважаеми родители, разчитаме на Вашето съдействие, за да бъдат предприетите от нас действия по-ефективни.

Заедно ще успеем!

Бъдете здрави!


Мария Нестерова

Директор на VII СУ "Найден Геров"

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.


Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 и Заповед № РД-01-124 / 1.03.2020 г. на министъра на здравеопазването до 29.03.2020 г. се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата.

Обучението ще се провежда онлайн. Графикът на дейностите ще бъде съобщен допълнително от класните ръководители в началото на следващата седмица.

УКАЗАНИЯ - РЗИ.pdf

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно заповед РД 09-626 / 11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, болни деца и ученици не могат да присъстват в учебните часове.

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на кмета на град Варна дните 12 и 13.03.2020 г. /четвъртък и петък/ са обявени за неучебни.

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед № РД-01-114 от 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването учебните занятия във всички училища в страната се прекратяват до 11.03.2020 г. включително.

Учебните занятия в СУ „Найден Геров“ ще бъдат възобновени на 12.03.2020 г., четвъртък, в същите смени.

Съгласно заповед на РЗИ - Варна, се преустановяват учебните занятия за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

0200-151.pdf

Съгласно заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката се променя датата на областния кръг на олимпиадата по математика от 1.02.2020 г. (събота) на 5.02.2020 г. (сряда).

Преди деня на олимпиадата допуснатите ученици до областен кръг, трябва да се запознаят с разпределението по стаи, което ще бъде публикувано на сайта на МГ „Д-р П.Берон“ – Варна

Учениците трябва да се явят на 5.02.2020 г. (сряда) в 8:30 ч. в Математическа гимназия „Д-р П.Берон“ – Варна, като представят документ за самоличност – ученическа книжка или ученическа карта. Необходимо да е да носят син химикал и чертожни инструменти.

Съгласно писмо на РУО - Варна от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г., се преустановява учебния процес.

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 06.02.2020 г. с разменени смени както следва:

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА

подготвителни групи III клас

I клас V - VII клас

II клас

IV клас

VIII - XII клас

Заповед.pdf

Хорът при VII СУ "Найден Геров" с диригент Искра Василева участва за пореден път в прегледа на хоровата и храмовата песен, посветен на Рождество Христово. Събитието бе организирано от Община Варна и Варненската и Великопреславска митрополия.

седма.mp4

Коледен Концерт и "Коледа в класната стая"

С пожелание за страхотна ваканция и Коледни вълшебства чрез споделени мигове от училищния коледен концерт!

Нека чудесата ни съпътстват и през Новата 2020 година!

Споделяме щрихи от коледния дух в класните стаи!

Благодарим за атмосферата!

Браво за креативността!

Победителите ще бъдят обявени на 19 декември преди началото на Коледния концерт!


Весели празници!

Ученически съвет

Училищно настоятелство

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане на правомощията на настоящия обществен съвет на 28.11.2019 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Актовата зала на училището ще се проведе събрание на родителите за избор на нов обществен съвет.

Правомощия на обществения съвет.pdf

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с организацията на 04.11.2019г.:

Денят 04.11.2019 г. /понеделник/ е учебен. Начало на учебните часове:

- за 1-ва смяна - 9.00 часа - часовете ще бъдат намалени и ще се провеждат при следния график:

- за 2-ра смяна - 13.30 часа - часовете не са намалени

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и заповед №4470/24.10.2019 г. на кмета на община Варна 28.10.2019 г. е неучебен ден.

ruse2.pdf

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

На 24, 25 и 26.10.2019 г. училището ни ще бъде домакин на среща на иновативните училища съгласно договор с ЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Ще покажем и обсъдим добри практики при прилагане на иновацията „Училище в облака“: - работилница за повишаване на компетентности, бинарен урок за работа във виртуална класна стая.

русе 1.pdf
Кръводаряване 2019.pdf

Кръводаряване

ИНОВАТОРИ регламент.pdf

Уважаеми родители, учители, ученици,

Благодарим Ви за съпричастността към инициативата Дарение вместо цветя за първия учебен ден "Да помогнем на Алекс да ходи"!

Събраната на 16.09.2019 г. сума от 8761,90 лв. е внесена по дарителската сметка на Александра Кръстанова.


SKMBT_C45219091912230.pdf

Откриването на учебната 2018 – 2019 година в VII СУ „Найден Геров“ – Варна ще се състои на 16 септември 2019 г. /понеделник/ от 9:00 часа в двора на училището.

Учениците трябва да са строени в двора на училището в 8:45 часа.

След тържеството в училищната сграда влизат само: децата от подготвителните групи и учениците от първи, пети и осми клас.

VII СУ „Найден Геров “– Варна се включва в инициативата Дарение вместо цветя за първия учебен ден „Да помогнем на Алекс да ходи“.

Призоваваме всеки, който желае да подкрепи Алекс в предстоящото ѝ лечение да го направи, като дари парите отделени за букет за първия учебен ден.

Дарителски кутии ще бъдат поставени на 16.09.2019 г. в двора на училището.

Учебници-new 2019-2020

Родителски срещи:

1 клас - 3.09.20019 г. /вторник/, от 18:00 часа, класни стаи

5 клас - 10.09.20019 г. /вторник/, от 18:00 часа, класни стаи

8 клас - 3.09.20019 г. /вторник/, от 18:00 часа, Актова зала

Свободни места за прием в VIII клас профил "Софтуерни и хардуерни науки-ИИЧЕ_АЕ профил.предм.-ИНФ-ИТ" - 1

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

 • Заявлението по образец;

 • Служебна бележка с резултатите на ученика/ученичката от НВО след 7 клас;

 • Оригинал на свидетелството за основно образование.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици за свободни места след трето класиране:

 1. Срок за подаване на документи за заемане на свободното място 03.09.2019г. в Канцелария на VII СУ "Найден Геров".

 2. Обявяване на класирането и записване на класирания кандидат - 04.09.2019г.

Комисията ще приеме и разгледа оригиналните документите на учениците и ще ги класира по низходящ ред, според бала им по методиката на трите предходни класирания.

Списък с приетите ученици след III етап на класиране в VIII клас профил "Софтуерни и хардуерни науки-ИИЧЕ_АЕ профил.предм.-ИНФ-ИТ"

1. Вх. номер: 0300754, бал: 210

2. Вх. номер: 0301480, бал: 151

Брой свободни места след III етап на класиране за прием в VIII клас

профил "Софтуерни и хардуерни науки-ИИЧЕ_АЕ профил.предм.-ИНФ-ИТ"- 2

Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране

 • 02.08.2019 г. 8.00 - 12.00 - подаване на заявления за участие в класиране;

 • 02.08.2019 г. 13.00 - Обявяване на списъците с приетите ученици;

 • 02.08.2019 г. 13.00 - 16.00 - Записване на приетите ученици;

 • 02.08.2019 г. - 17.30 - Обявяване на броя на незаетите места.

Работно място на комисията - VII СУ "Найден Геров"

Работно време на комисията - от 8.00 до 16.30 ч.

Необходими документи за участие във всяко класиране:

 • заявления по образец на училището

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование

 • оригинал на служебна бележка от НВО

Начин на класиране

 • по низходящ ред в зависимост от бала

 • балообразуване:

М/НВО х 3 + БЕЛ/НВО + М/Свид.в точки + БЕЛ/Свид.в точки


ВИКТОРИНА ПО СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Нa 25.04.2019 г. в VII СУ "Найден Геров" се проведе викторина по средновековна българска история. Участваха всички шести класове, разпределени в шест отбора: Кан Аспарух, Княз Борис, Цар Симеон, Кан Крум, Цар Калоян и Кан Тервел. Състезанието се проведе в два кръга, всеки с по два подкръга. Отборите се представиха отлично, но на първо място се класира отборът на 6 д клас.

SUNajdenGerov.pdf

С благодарности за участието в Маратона на четящите хора 2019

От вашите приятели от Регионална библиотека "Пенчо Славейков

Финансовата грамотност се е превърнала в едно от основополагащите умения на човека от 21 век, защото качеството ни на живот и това, какво ще постигнем в него зависят до голяма степен от нея. Водени от тази мисъл учениците от клуба по „Практични финанси“ при 7СУ“Найден Геров“ през Световната седмицата на парите, подкрепена от JA Bulgaria организираха редица изяви в училище за своите съученици, запознавайки ги с основни термини и казуси във финансовата област.

В рамките на проекта "Практични финанси" на 20.04.2019г. ученици от от клуб "Практични финанси" от СУ “Димитър Благоев“ град Провадия гостуваха на клуб "Практични финанси" от 10А клас. По време на срещата учениците работиха в смесени екипи, дискутираха и обсъждаха казуси по лични финанси.

Провеждането на събитието беше подкрепено и ръководено от представители на една от партниращите компании по проект „Практични финанси“ БНП Париба лични финанси и "Булстрад Животозастраховане" Варна.. Срещата премина ползотворно, в добро настроение и усмивки.


На 29.03.2019, се проведе Иновационен лагер в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“.

В рамките на четири часа учениците от Математическа гимназия, Първа езикова гимназия и ученици от 7СУ “Найден Геров“ решаваха казус, свързан с предлагането на работеща иновативна идея на финансова институция, свързана с решаването на някои от глобалните проблеми в съвременния свят. Следвайки надслова на тазгодишната седмица на парите „Учи. Спестявай. Печели“ участниците във всеки от 10-те отбора успяха да предложат много интересни и впечатляващо качествени бизнес идеи.

Много напрегнато, оспорвано и интересно беше представянето на всеки един отбор, затова и разликите между заелите първите места в крайното класиране бяха минимални. Първо място спечели отбор „CRPTergy“ от МГ „Д-р Петър Берон“, предлагайки изключително атрактивна и впечатляваща платформа. Втори се класира отбор „Вида Верде“ от МГ с проект за устойчиво развитие. Трети е отборът на 7 СУ“Найден Геров“.

Всички участници споделиха, че финансовото обучение може да бъде интересно, мотивиращо и ангажиращо и е едно от задължителните познания, които трябва да притежава всеки в съвременния свят.

За поредна година ученици от VII СУ „Найден Геров“ ще се включат в „Световната седмица на парите”. Всички инициативи тази година се базират на глобалния слоган „Учи.Спестявай. Печели“.

На 15.03.2019 г. в актовата зала на училището наш гост ще бъде Людмила Петрова - един от доброволците на БНП Париба Лични Финанси, с която ще разговаряме за „Криптовалути“ и "Планиране на разходите";

Въпросите за парите са важни, защото децата и младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през живота си.

На събитието ще присъстват и ученици от Четвърта езикова гимназия и Математическа гимназия.

На превърналата се вече в традиция "Баскетболна вечер" Българската федерация по баскетбол обяви най-добрите играчи, треньори и съдия за 2018г. Церемонията се проведе на 25.02.2019г. в хотел "Рамада" в София.

По традиция, най-заслужилите бяха определени сред анкета, в която участваха журналисти, а също и треньори и капитани на отбори в НБЛ и А група мъже и жени.

От НБЛ определиха за Най-прогресиращ млад играч в първенството Мартин Йорданов от Черно море Тича, ученик от VII СУ "Найден Геров" гр. Варна.

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ СБЪДНАХТЕ ЕДНА МЕЧТА !

Ръководството на VII СУ „Найден Геров“ – Варна изказва сърдечната си благодарност към всички, включили се в кампанията за набиране на средства за училищния футболен отбор!

През 2018 г. футболен отбор на училището зае призово място на Ученическите футболни игри и бе удостоен с възможността да представи България на Световното ученическо първенство по футбол, което ще се състои от 6 до 14 април 2019 година в Белград.

Младите футболни таланти получиха шанса да прославят не само училището и града ни, но и България, благодарение на:

Министерство на младежта и спорта , осигурило средствата за пътни разходи и такса участие;

Община Варна ;

Аматьорска футболна лига към БФС;

Регионален съвет на БФС;

Национален отбор по футзал;

КРАСИКО СПОРТ;

ПфК „ ЧЕРНО МОРЕ“;

ЗАД “Армеец“;

Българска асоциация спорт за учащи / БАСУ / - главен организатор на пътуването;

Медии, отразили представянето на отбора;

Училищно настоятелство, ученици, учители и родители.

БЛАГОДАРИМ!

УСПЕХ, МОМЧЕТА! ВЯРВАМЕ ВЪВ ВАС И В ОТЛИЧНОТО ВИ ПРЕДСТАВЯНЕ!