Ученически съвет 51

Ученическият съвет се състои от най-мотивираните, идейни и вдъхновяващи председатели на класовете от 5 до 12 към 51СУ „Елисавета Багряна“.

Ние работим за изграждането на сплотен екип от ученици, учители, родители и ръководството на училището.

Нашата мисия е да приемаме предизвикателства, да реализираме мечтите си и да бъдем успешни и удовлетворени.


Функции:

  • Ученическият съвет представлява учениците пред училищното ръководство.
  • Инициира и организира училищни мероприятия.
  • Спомага за поддържане на добра дисциплина и спазване на правилата в 51СУ.