Колажи

Колаж е пресъздаване на идея по оригинален и неповторим начин.

Той не е просто подреждане на фотографии една до друга, защото тогава е лишен от оригиналността на изразните средства.

Колажът трябва да изразява свободата на духа, да се почувства и усети.

"...във всяка творба има личен елемент, но не всяка е творчество..."

Из форум "Откровения"

„… за много от вас колажа е просто съчетаване на фотографии, но за мен това е процес на сливане …”

Из руски форум