Записване в гимназията

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ В IV ЕГ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПРИЕМАНЕТО В IV ЕГ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“!

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VІII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

І. Необходими документи при записване:

2. Оригинал на свидетелството за основно образование (след успешно завършен VІІ клас)

3. Заявления по учебния план за VIII клас

ВАЖНО: Документите по т. I могат да бъдат изтеглени от сайта на училището и предварително попълнени или да бъдат получени и попълнени на място.

Документи за записване в профил "Чужди езици" - френски/испански език

Документи за записване в профил "Природни науки" с интензивно изучаване на  френски/испански език


ІІ. Необходими документи за участие във второ класиране 


ІIІ. Работно време на комисията по приема - от 08.30 до 17.00 часа


ІV. Място на работа на комисията по приема – ІV ЕГ (Учителска стая - II етаж)


V. Срокове за записване на приетите ученици


VI. Процедура за попълване на незаети места след четвърти етап на класиране:

1. Подаване на документи

21.08.2024 г. - от 08.30 до 12.30 часа

2. Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране

21.08.2024 г. - до 15.30 часа

3. Записване на приетите ученици след трети етап на класиране

21.08.2024 г.  - от 16.00 до 17.00 часа

4. Обявяване резултатите от попълването на местата в РУО - Варна и в ІV ЕГ

22.08.2024 г. до 17.00 часаВеселина Тотева

Директор на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“