39 СУ "Петър Динеков"

Съобщение

Седмично разписание

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

На 05 февруари сме в междусрочна ваканция.

Учебните занятия следва да подновим на 06 февруари, когато е и началото на втория срок.

За новото седмично разписание следете тук и фейсбук страницата на училището.

Е. Китова

Директор

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

39 СУ "Петър Динеков" благодари на Американския колеж за жеста на дарение на 28 стационарни компютъра, за да може да се оборудва още един компютърен кабинет.

Е. Китова

Директор

Свободни места за ученици

към 17. 01. 2020г.

Свободни-места-за-ученици.pdf

Изведено обучение на ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО в Регионален исторически музей София с учениците от IV в клас, учители: Росица Маринова, Наташа Тодорова

В периода 15-18 юли 2019г г-жа Гергина Пепиева и г-жа Сашка Николова участваха в обучение в италианския град Чита ди Кастело, организирано по проект ALICE - Адаптиране на обучението за изграждане на приобщаваща образователна среда . . .

Извънкласни дейности

Гласувайте тук за 39 СУ!

Спечелете нови книги за училищната библиотека на своето дете!

Светът на книгите носи магия, а такава магия заслужава да бъде споделена. Точно за това, ние предлагаме на всяко от 15 училища в България книги на стойност 3000 лева. Това е малка крачка, но такава която искаме да споделим с Вас. Помогнете ни да изберем тези 15 училища!

Мили деца, гласувайте тук за 39 СУ "Петър Динеков"!

Ако сме сред първите 15 училища с най-много гласове, ще получим 3000 лв. за книги по наше желание!

Гласувайте по 3 пъти всеки ден от всеки компютър или телефон, на който можете

до 15.11.2019 г.

Нека нашето училище получи най-много гласове и да спечелим наградата!

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Уважаеми родители и ученици,

И през тази учебна година в ще се провеждат занимания по интереси, финансирани от проекта BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" http://class.mon.bg/ . Предвижда се те да се организират в съответствие с желанието на учениците и със съгласието на родителите. За да може да откликнем на Вашите желания и интереси, моля да попълните онлайн анкетата по-долу, според класа на ученика.

За ученици от 1 до 4 клас

За ученици от 5 до 12 клас

Откриване на учебната 2019/2020 година

Откриването на учебната 2019/2020 година ще бъде на 16 септември 2019г., понеделник от 10:00 часа. Учениците да се явят в двора на училището в 9:45 часа.

Родителска среща за всички класове и подготвителната група

На 18 септември 2019г. , сряда, от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове и подготвителната група. Родителите ще бъдат запознати със ЗПУО и училищните правилници. Ще бъдат избрани родителски активи.

Уважаеми родители на първокласниците и децата в подготвителна група в 39 СУ,

На 04.09.19г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща по паралелки за първи клас и подготвителната група. Заповядайте!

Прием в І клас за учебната 2019/2020 г.


Свободни места след трето класиране

39 СУ „Петър Динеков“ обявява 10 свободни места след 3-то класиране за приема в първи клас.

20.06.2019г. Евелина Китова - Директор на 39 СУ

Заявления-образци след завършен VІІ клас

за полагане на изпити за проверка на способностите и

за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на СРЗИ и със създалата се епидемична ситуация с регистрирани случаи на морбили на територията на гр. София и с цел ограничаването ѝ е необходимо:

• Родителите на навършилите 12-годишна възраст ученици трябва да представят информация за направени ваксини:

1. Морбили, паротит и рубеола.

2. Тетанус и дифтерия.

• Родителите на всички останали ученици трябва да предоставят информация за всяка една направена ваксина.

Здравната информация се предоставя на медицинската сестра на училището.

Инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки.

Ръководството на 39 СУ "Петър Динеков" приканва всички ученици да се включат в поредната инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки, която ще се проведе в периода 23. 04. - 09. 05. 2019г.

НАГРАДА

Седма районна служба

"Пожарна безопасност и защита на населението"

НАГРАЖДАВА

Младежкия противопожарен отряд "Млад Огнеборец" при 39 СУ класирал се на първо място, за участие в районното състезание, проведено на 18.04.2019г.

Седмично разписание за ІІ учебен срок

Грипна ваканция!

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Междусрочната ваканция на 05.02.19г. се запазва.

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 06.02.2019г. със седмично разписание за втория срок, което ще бъде публикувано на интернет - страницата на училището.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Евелина Китова - Директор

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че се очакват прогнозни критични стойности на емисиите от вредни вещества на датите 20.12 и 21.12. 2018г.

По преценка на родителя децата от задължително предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.10, ал.1 от Наредба №5 за предучилищното образование, съответно на чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование.

Родителят уведомява за отсъствията учителя на детето в подготвителна група, съответно класния ръководител, в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика, представена в детската градина или училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

на Училищното настоятелство на 39 СУ "Петър Динеков"


СЪОБЩЕНИЕ за Родителска среща

На 22 ноември, четвъртък, от 18:00 часа ще се проведе Родителска среща-консултация за всички класове.

Първи ноември - Ден на народните будители

По-големите ученици от 39 СУ "Петър Динеков", под ръководството на г-жа Пепиева, създадоха кът в училището по повод Деня на народните будители. Малките ученици също се включиха със свои произведения, посветени на празника.

Вижте снимки...

Кои са народните будители - научете повече за празника...

Инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки.

Ръководството на 39 СУ "Петър Динеков" приканва всички ученици да се включат в поредната инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки, която ще се проведе в периода 05. 11. - 15. 11. 2018г.

17 октомври - патронен празник на 39 СУ "Петър Динеков"

Нашият патрон - Академик Петър Динеков

Презентация за Академик Петър Динеков

Филм по повод 25-годишнината на училището


ИК "Анубис", издателство "Булвест 2000" и издателство "Клет България" предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници