מדריך השמת משתמשים בדומיין

yuvalgregitser@260182at.com

תודות רבות לחיים גרובר וסאטי חלאילה על הקובץ והסרטונים כן ירבו ....

המלצה חמה שלי מנסיון העבר נסיון ההוה וצפייה לעתיד :

1- ציירו את עץ הדומיין !! כן כן בעפרון על נייר ציירו את ההתפצלויות השונות תבדקו לפחות עם עוד 3 אנשים שונים שאמורים להשתמש בדומיין

עוד לפני שהכנתם את הארגונים השונים בידקו האם שמות הארגונים וההתפצלויות נוחים לניהול כלפי העתיד .....

זכרו כמה שפחות מסובך יותר טוב !! זה דורש מחשבה והתארגנות עוד לפני שמגיעים לדומיין ומתחילים לעבוד עליו .

בהצלחה

העלאת משתמשים מרובים מקובץ

On October 17th, Drive File Stream users will begin to see an educational message when opening Office files stored in Drive File Stream.

This message (pictured below), explains that real-time presence helps users see who is editing Microsoft Office files stored in Drive.

After opting in to this feature, users will begin to see real-time presence status indicators in the bottom right-hand corner of Word, Excel,

and Powerpoint windows that are focused in the foreground.


לשיב לב !!! קידוד הקובץ UTF-8 חשוב אחרת העברית מתחרבשת !!!!!!

=======================================באנגלית =========================================


Add several users at once

https://support.google.com/a/answer/40057?hl=en&vid=0-347983477771-1538704981850

Org Unit Path—Use the format in the following examples​ to place users in an organizational unit—in either your top-level organization or an organization below it:

If you're not sure which organization to place users, you can move them to another organization at any time after you upload them.

  • / (for the top-level organization)
  • /Sales
  • /Students/First Grade
  • =============================================================

Solution for GoogleApps bulk user upload issue, username@domainname.com:ACTION_FAILED:OU_INVALID. This error is because you have not specified the Org Unit Path properly.

- July 20, 2018

To upload bulk users to GoogleApps, you will require a following required fileds, other fields are optional:-

First Name

Last Name

Email Address

Password

Org Unit Path

What is 'Org Unit Path'? This field was not their earlier. This is the path to place users in an organizational unit. For example if your domain has different organization unit like , staff, students, guest etc.. then the Org Unit Path would be :

/ (for top-level Organization)

/staff (for staff)

/Students

/Student/FirstYear

/Student/SecondYear ........ etc..