Fotografie 2019

Hlasování o nejlepší fotografii provádíme pomocí nástěnky Padlet.

Žáci vloží své fotografie na nástěnku a navzájem si fotografie hodnotí.

Veškeré úpravy fotografií - ořez, vylepšení, rámečky,... provádějí žáci v grafickém editoru GIMP nebo PIXLR editor.