Fyzika

6. ročník

Symboly součástek elektrického obvodu

Gravitační síla a hmotnost

Tyčový magnet

Působení magnetu na různé látky

Částicové složení látek

Základní jednotky fyzikálních veličin soustavy SI

Značky základních jednotek fyzikálních veličin