Pro učitele

Ve výuce svých předmětů využívám LMS Moodle na adrese www.hampeiselearning.cz

Žáci mají online k dispozici i doma:

  • Veškeré učební materiály
  • Cvičné testy
  • Hry na procvičování
  • Zadání i prostor pro odevzdávání úkolů


Verze Moodlu: 3.5 - https://download.moodle.org/releases/latest/

Webhosting: Blueboard - https://hosting.blueboard.cz/

Doplňky moodlu, které jsou pro mě nezbytné


Další nástroje pro zkvalitnění výuky