Pro rodiče

Informatika

Výuka informatiky v 5. a 6. ročníku

Výuka probíhá v online prostředí Moodle na adrese

Do výukového prostředí na adrese www.hampeiselearning.cz se žáci přihlašují pomocí svého školního účtu Google.

Každý žák v 5. ročníku na začátku školního roku obdržel lísteček s přihlašovacími údaji, který si vlepil na str. 11 do žákovské knížky.


V 5. ročníku absolvují žáci tyto kurzy

Rychlejší žáci pak volitelně

V 6. ročníku absolvují žáci tyto kurzy

Rychlejší žáci pak volitelně


Jaké výhody přináší Moodle vašemu dítěti můžete zjistit v článcích:


Teorie ICT 5. a 6. ročník

V 5. ročníku musí žáci splnit 13 témat, v 6. ročníku 9 témat. Všechna témata vychází z tematického plánu pro daný ročník. Tematický plán vychází a plně naplňuje obsah ŠVP.

Vzhledem k tomu, že výuka je velmi individualizovaná, zapisuji známky u některých žáků (u těch rychlejších) s jistým zpožděním.


Neví doma vaše dítě, co a jak se učit?

Pomozte mu a projděte si spolu podrobný návod, jak se pomocí Moodlu učit. Všechny body, které tam najdete žákům předvádím na začátku školního roku a průběžně ve všech hodinách.

Nejdůležitější otázky při učení pomocí Moodlu:

 • Jaký úkol teď plníš? (Odpověď - 1. úkol, 2. úkol,... - viz "Jak se mám pomocí Moodlu učit")
 • Co máš v tomto úkolu udělat?
  1. Který učební materiál si máš (podle tohoto úkolu) prohlédnout?
  2. Co máš v učebním materiálu (podle tohoto úkolu) vyhledat?
  3. Co se máš z učebního materiálu (podle tohoto úkolu) naučit?


Máte zájem o osobní schůzku?

V případě potřeby si, prosím, sjednejte se mnou osobní schůzku (hampeis@14zskladno.cz), kdy spolu podrobně probereme práci vašeho syna/dcery v informatice.

Mgr. Jiří Hampeis

Kontrolujte spolu se svými dětmi (po přihlášení)


 • Všechny známky bez časového zpoždění, které vaše dítě získalo
 • Náhledy řešení všech testů
 • Plnění všech úkolů

Přehled známek

Zobrazení výsledku testu