Pomůcky na výuku

Informatika

Aplikovaná informatika

Sluchátka

  • Učím upravenou metodou tzv. převrácené třídy - obohacenou o online vzdělávací prostředí Moodle. Proto jsou součástí výukových lekcí videa. Má výuka informatiky je velmi individualizovaná - tempo výuky je individuální v závislosti na schopnostech konkrétního žáka. Bez sluchátek by se žáci hlasitým poslechem navzájem rušili.
  • Sluchátka také žák ocení, pokud má problémy se čtením. Žáci si v hodině informatiky nainstalují doplněk Chrome - A Text to Speech Voice Reader. Tento doplněk přečte označený text a tím usnadní pochopení zadání žákům, kteří nedokáží pochopit text přečtením, ale potřebují poslech.

Sešit

  • (524 - A5, linkovaný slabý sešit)
  • Každé téma je zakončeno jedním nebo více cvičnými testy.
  • Cvičné testy procvičují znalosti získané plněním úkolů.
  • Na každý cvičný test mají žáci 3 pokusy, které nejsou známkované.
  • Po každém pokusu si žáci vypíší do sešitu všechny chyby, kterých se v pokusu dopustili. V učebních materiálech si vyhledají správné řešení a zapíší ho do sešitu. Teprve potom mohou začít další pokus testu.

Fyzika

Sešit

  • (544 - A5, linkovaný silný sešit)


Doplněk do Chrome zdarma.

Přečte označený text.

Sluchátka

Nezbytná pomůcka

Sešit

Prostor pro opravu chyb v testech