Odznaky

Odznaky žák získá pouze splněním kontrolních testů.

Testy je nutné zvládnout mimořádně dobře. Podle náročnosti testu můžete ztratit maximálně 1-2 body.

Podívejte se na přehled všech odznaků