Jak se mám učit?

Kurz je členěn na témata.

Všechna témata mají stejnou strukturu.

Proto postupuj ve všech tématech podle tohoto návodu.

1

Název tématu a ilustrační obrázek

 • Přečti si název, abys věděl/a jak se jmenuje téma, které se budeš učit

2

Opakování z předchozí hodiny

 • Tato kapitola je hned pod názvem tématu a úvodním obrázkem.
 • V této kapitole je vždy jeden test - Kontrolní test. V kontrolním testu jsou otázky pouze z předchozího tématu, které sis procvičil/a ve cvičných testech na konci předchozího tématu.
 • Na kontrolní test máš jen 1 pokus.
 • Kontrolní test je na známky.
 • Kontrolní test splň hned potom, co si přečteš název tématu.

3

Dnes se naučím

 • Tato kapitola je hned pod opakováním z předchozí hodiny.
 • Po kontrolním testu si přečti, co se v tomto tématu naučíš, co bys měl/a na konci tématu umět.

4

Úkoly

 • Tato kapitola je hned pod kapitolou Dnes se naučím.
 • Při plnění zadaných úkolů se naučíš vše, co bys měl/a umět po absolvování celé kapitoly. Tyto znalosti budeš potřebovat ve cvičných testech.

Postup plnění úkolů

 • Přečti si první úkol
 • Splň první úkol.
  • Některé úkoly po tobě budou požadovat zobrazení určitého učebního materiálu nebo cvičného testu.
 • Splnil/a jsi první úkol? Pokud ano, přečti si a splň další úkol.
 • MUSÍŠ si přečíst a splnit postupně všechny úkoly.
 • Řeš úkoly POSTUPNĚ od 1. úkolu až k poslednímu. NEPŘESKAKUJ úkoly.

5

Učební materiály

 • Tato kapitola je hned pod Úkoly.
 • Každé téma obsahuje jeden nebo více učebních materiálů (prezentace, videa, webové stránky,...)
 • Učební materiál si prohlédni teprve tehdy, pokud tě k tomu vyzve úkol, který plníš. Jinak nebudeš vědět, proč si máš učební materiál prohlédnout a co se z něj naučit.

6

Cvičné testy

 • Tato kapitola je hned pod Učebními materiály
 • Tato kapitola obsahuje jeden nebo více cvičných testů.
 • Cvičný test vyřeš, až tě k tomu vyzve nějaký úkol nebo po splnění všech úkolů.
 • Na každý cvičný test máš 3 pokusy.
 • Cvičné testy NEJSOU na známky
 • Moodle tě nepustí dál, dokud nemáš test zcela správně nebo nevyčerpáš všechny 3 pokusy.
 • Po každém pokusu se podívej, co jsi měl/a v testu správně a co chybně.
 • Najdi si v učebních materiálech, jaké měly být správné odpovědi. Teprve potom se pusť do dalšího pokusu.
 • NIKDY nezačínej další pokus, dokud si nenajdeš správné odpovědi.

Pokud jsi postupoval/a podle tohoto návodu

 • splnil/a jsi všechny úkoly
 • prohlédl/a jsi si všechny učební materiály
 • splnil/a cvičné testy

pak jsi připraven/a zobrazit si nové téma