Jak na Moodle

Výuka probíhá v kurzech

Na prvním obrázku vidíte kategorie kurzů, na druhém pak všechny kurzy v kategorii Informatika.

Kurz je členěn na témata

Na obrázku vidíte kurz rozčleněný na 9 témat

Plníte a odevzdáváte úkoly

Na obrázku vidíte zadání úkolu Plán výletu

Řešíte testy

Na obrázku vidíte otázku z testu vyhledávání informací v elektronických mapách

Máte přehled o svých známkách

Na obrázku vidíte část výpisu známek v získaných v kurzu Teorie ICT 6. ročník