Má výuka

Mgr. Jiří Hampeis

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447

Co vás zajímá?

Ve výuce mých předmětů využívám LMS Moodle na adrese www.hampeiselearning.cz