Elektrický obvod

Elektrické obvody žáci sestrojovali v simulaci