Animovaný film

Animované filmy, které vytvořili žáci v předmětu aplikovaná informatika

v 1. pololetí 2017/2018