Tutoriály

Tutoriály tvořili žáci 9. ročníku v hodinách aplikované informatiky pomocí programu OBS Studio. Nahrané video vložili na Youtube, kde provedli závěrečné úpravy.