Digitální fotografie

Žáci 8. ročníku na hodinách aplikované informatiky upravovali vlastní fotografie v programu Gimp nebo Pixlr Editor